Bygga nytt hus

Bygg en fågelholk – gör det själv

Massor av fågelholkar.

Massor av fågelholkar. Foto: Marlén Eskilsson

Vill du ha fågelungar på tomten nästa år? Använd ett par timmar en solig dag åt att bygga en fågelholk i fem enkla steg.

I den här guiden går vi igenom hur du går tillväga för att bygga en standardholk. Denna holk kan du självklart smycka och anpassa som du vill men insidan bör inte vara mindre än tio centimeter på varken längd eller djup. Ett tips, om du har ekonomin och strömtillgång där holken placeras, är att göra den ganska hög och sätta in en webbkamera på insidan i toppen av den. Då kan du följa fågelungarna under våren via datorn.

Fågelholk

Vill du kan du bygga fågelholk med tak på det här viset istället. Låt din fantasi flöda.

Naturskyddsföreningen menar att ohyvlat trä som är 20-25 mm tjockt är det absolut bästa materialet att bygga holken i eftersom det är naturligt, isolerar tillräckligt, andas bra och är enkelt för fågelungarna att klättra på när det beger sig.

I övrigt ger de följande rekommendationer när det kommer till materialval:

– Använd gärna trä. Andra material har nackdelar, spånskiva kan exempelvis lösas upp medan plåt och plast isolerar för dåligt.
– Använd inte tryckimpregnerat virke då det är giftigt.

Utöver ohyvlat trä behöver du även verktyg i form av en skruvdragare och en såg, samt ytterligare material i form av skruv och eventuell målarfärg - tänk dock på att bara måla de yttre delarna.

Bygg fågelholk steg-för-steg

Så här bygger du en fågelholk:

1. Köp material. Börja med att införskaffa en planka av tillräcklig längd. Vill du exempelvis att fågelholken ska vara 35 centimeter på bakre delen och 30 centimeter på främre behöver du en planka som är cirka 190 centimeter i längd eftersom du ska kunna såga ut främre delen, sidodelarna, bakre delen, golvet och taket ur denna.

Exempel på skiss

Exempel på skiss.

2. Rita. Rita streck på plankan för de olika delarna, tänk på att sidodelarna ska sågas så att de är högre på bakre delen och lägre på främre så ett av strecken ska ritas snett. När du ritat streck för alla delar är det dags att såga.

Testa

3. Skruva ihop. Med alla delar färdigsågade är det dags att skruva ihop dem. Börja med att ställa upp alla delar så att du ser att allt blev korrekt och passar ihop, och dra därefter i skruv från alla håll så att holken håller ihop.

Skruva ihop

4. Ingångshål. Är det småfåglar som ska bo i holken bör ingångshålet vara mellan 3,0-3,5 centimeter stort. Större fåglar, så som stare, vill ha cirka 5 centimeter. Fundera över vilka fåglar du vill ha i din holk, ta i beaktande hur stor holk du valt, och borra därefter ett hål som matchar detta.

5. Placering. Holken bör placeras ett par meter upp så att inte katter och andra djur kommer åt ungarna. Det absolut viktigaste är att den placeras och fästs så att den inte kan ramla ner. Fäst en stödbräda på baksidan som du sedan fäster holken med på den yta där du vill ha den. Holken bör placeras i skugga. Vilket väderstreck holken vetter mot bryr sig fåglarna däremot inte om.