Bristande kommunikation ger dyrare byggprojekt

Problematiken från 2007 kvarstår, byggprojekt fördyras av bristande kommunikation.

Byggprojekten i Sverige kostar 32 miljarder kronor extra på grund av bristande kommunikation, detta visar en färsk undersökning från Svensk Byggtjänst. Redan 2007, när de genomförde en likadan undersökning, uppdagades problemet, men enligt informationsföretaget har det inte blivit bättre. 

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Det handlar, enligt undersökningen, främst om tilläggsarbeten och korrigeringar som uppstått på grund av otydlighet från byggherren, eller blandad information till olika entreprenörer.

– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, konstaterar Erik Hellqvist.

Samarbetsklimatet uppges ha försämrats sedan 2007. Dock kan det skönjas vissa mindre förbättringar inom kommunikationen, exakt vilka dessa är framgår dock inte.