Bråk om arrendeavgifter på Mörkö

Mörkö socken.

Mörkö socken. Foto: Wikipedia

En tvist mellan en grevefamilj och ett 40-tal stugägare har blivit så infekterad att den nu prövas i tingsrätten.

På Mörkö pågår en bitter fejd om höjda arrenden för ett antal stugägare. De som äger marken på ön är grevefamiljen Bonde, och de har nästan fördubblat avgifterna för det 40-tal stugägare som har sina hus där. Exempelvis har en av stugägarna fått en höjning från 40 000 kronor till 72 000 kronor om året. Samtidigt måste hon betala för en lägenhet eftersom man inte får folkbokföra sig på ön enligt de regler som Bonde satt upp. Stugägaren säger till Aftonbladet att hon behöver ta hjälp av familjen för att kunna bo kvar.

Grevefamiljen själva menar på att höjningarna är motiverade. Exempelvis har flera av tomterna strand och sjöutsikt. De säger även att de som har svårt att betala de nya arrendena kan komma till dem för att ansöka om rabatt, och eventuellt beviljas detta beroende på anledningen de uppger.

Stugägarna själva säger att det är efter att den äldsta sonen i familjen tagit över ansvaret som problemen uppstod, och att det aldrig var några problem innan dess. De tror att grevefamiljen vill få bort dem från ön.

- Känslan bland arrendatorerna på ön är att familjen Bonde vill byta ut sitt kundklientel. Från de som vårdat tomterna i generationer, till överklassen från storstaden, säger en av stugägarna.

Vidare säger de att det är svårt att sälja husen där nu på grund av de höga arrendena, att värdet är lägre idag än när de köpte.

Konflikten mellan stugägarna och grevefamiljen har pågått i tio år och nu är det upp till Hyres- och arrendenämnden i Nacka tingsrätt att avgöra ärendet. Processen pågår. Beslutet väntas offentliggöras i slutet av året.