Byggahus.se

Bråk om arrendeavgifter på Mörkö

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 10
  En tvist mellan en grevefamilj och ett 40-tal stugägare har blivit så infekterad att den nu prövas i tingsrätten.

  Du kan läsa artikeln här: Bråk om arrendeavgifter på Mörkö
   
 2. S
  Medlem Nivå 3
  Det är ju lag på att folkbokföra sig där man bor, så tanken kanske är att man ej får bosätta sig där och det endast är fritidshus?
  Men inte behöver du betala för en lägenhet för att folkbokföra dig där. Du kan folkbokföra dig lite vad som helst; den som äger fastigheten kan inte hindra dig... De kan allihopa skriva sig på Bondes adress om det är så.
   
 3. H
  Medlem Nivå 7
  Det är synd om adelns barn och familjer som alfrig förmått skaffa sig de kunskaper som krävs för ett hederligt värv. Staten gör dem dock en björntjänst när de går in med stöd jordbruksstöd och låter fideikommisser vara kvar. Det rätta och långsiktiga är förstås att låta arrendatorer att överta marken de redan betalat och uppmana adeln att ta del av den gratis högre utbildning de med hederligt värv bekostar, ja annars? annars får väl familjen Bonde söka socialbidrag istället för jordbruksstöd och pengar från länsstyrelsen. Vi kan inte ha kvar den här typen av klanstrukturer och parallellsamhällen i det moderna Sverige.
   
 4. J
  Medlem Nivå 6
  Ja, precis som man ska låta folk i hyresrätt ta över lägenheterna?
   
  • Laddar…
 5. H
  Medlem Nivå 7

  Ja, omvandlingen gjorde det möjligt för många att äga sin bostad.
   
 6. H
  Medlem Nivå 3
  "Grevefamiljen själva menar på att höjningarna är motiverade. Exempelvis har flera av tomterna strand och sjöutsikt. De säger även att de som har svårt att betala de nya arrendena kan komma till dem för att ansöka om rabatt, och eventuellt beviljas detta beroende på anledningen de uppger."

  Det ska var som förr, de lägre stående kasten ska komma med mössan i näven och be om nåd från överheten. Fyfan.
   
  • Laddar…
 7. P
  Medlem · Nivå 6
  Du skriver ovan:

  "Det rätta och långsiktiga är förstås att låta arrendatorer att överta marken de redan betalat..."

  Det finns inga hyresvärdar som gett bort lägenheter till en BRF.

  Om det är aktuellt att sälja tomterna är det ju förstås till ett marknadspris, men det är ju förstås upp till markägaren att avgöra om den vill sälja och till vilket pris...
   
  • Laddar…
 8. yonna
  Medlem · Nivå 15
  Det finns idag färre än 20 fideikomiss med jordegendomar kvar och dessa försvinner efterhand vid generationsbyte. Jag försvarar inte hanteringen på Mörkö men anser det idiotiskt att bygga på ofri grund.
   
  • Laddar…
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Vet inte vad det finns för belägg att "adel" skulle ha lägre utbildningsnivå än befolkningen i stort? De (få) sådana familjer jag vet något alls om, har väl ungefär samma mix av hög/låg utbildade som familjer i stort.

  Det är alltid tråkigt när människor drabbas av stora "oväntade" kostnadsökningar. Men det är inget unikt för arrenden som ägs av vissa familjer. Tittar man på tomträttsavgälder i Stockholm, så har kommunen i väldigt många fall höjt avgiften med 10 000% eller mer. Vårt första hus hade tomträtt, där ökade avgälden med 300% efter en 5 årsomskrivning (från 500/ månad till nästan 2000/månad, detta var för drygt 25 år sedan).

  Andra liknande exempel är när kommuner tvingar villaägare att ansluta sig till nya avlopp för bortåt 450 000, utan förvarning. eller gatukostnadsersättningar som tas ut med 3 - 400 000, 50 år efter att gatan byggdes.

  Jag vill inte försvara hur adelsfamiljen behandlar sina arrendatorer, men det är inget unikt just för att de är adel. Men av artikeln att döma så låter det som de tar större ansvar för sina höjningar än vad kommunen gör.
   
 10. J
  Medlem Nivå 6
  Markägaren kan sätta vilken arrendeavgift han/hon vill. Dock kan man aldrig tvinga någon att skriva på ett avtal. Arrendatorn kan gå till Hyres- och Arrendenämnden, vilket är gratis.
  Arrendeavgiften ska sen jämföras med andra liknande tomter.
  Tror inte de får igenom höjningen, om ni inte det är vad andra arrendatorer betalar i det området.
   
 11. J
  Medlem Nivå 6
  Fel, du kan inte tvinga någon att sälja.
  Får en känsla av att du inte tycker om Bonde, men du kan ju inte skriva saker som är helt felaktiga för det.
   
 12. K
  Medlem · Nivå 11
  Kanske litet på sidan av diskussionen, men jag är förvånad över hur höga priser många är beredda att betala för arrendetomter. I ett område jag känner till är flertalet fastigheter på arrende. De betalar nog rätt rimliga arrenden, men det knorras ändå en del. Värre är också att markägarens tillstånd krävs för många åtgärder på tomten. Det finns också ett fåtal friköpta tomter. Dessa kostar marginellt mer vid försäljningarna. Det verkar som om många köpare inte tänker på risken för kraftiga arrendehöjningar.