ARN: "Måla om husägarens tak"

Husägaren i Partille var inte nöjd med ommålningen av sitt tak.

Husägaren i Partille var inte nöjd med ommålningen av sitt tak. Foto: Google.

Målarfirma och husägare träter efter att färgen på husägarens takkupa börjat flagna.

En husägare i Partille strax utanför Göteborg har anmält en målarfirma till Allmänna Reklamationsnämnden efter att färgen på hans takkupa börjat släppa bara fem år efter att den målades om. Företaget vill inte åtgärda felet eftersom de anser att man utfört tjänsten fackmässigt. De ger ingen vidare förklaring till varför färgen ändå släppt.

Husägaren säger däremot att tjänsten inte är fackmässigt utförd. Enligt honom har firman inte målat med grundfärg först. Som bevis har han skickat in bilder och skriver även att grannarnas takkupor - som målades av samma firma - har samma problem. Däremot inte de takkupor vars ägare anlitat ett annat företag.

Målarfirman ifråga har gett tio års garanti vilket är det som Allmänna Reklamationsnämnden plockar upp som argument för att husägaren ska få takkupan ommålad.

- Det framgår av utredningen att Lexby Bygg AB har lämnat en garanti för takarbete på tio år. Nämnden anser att NN, genom ingivna bilder, har bevisat att tjänsten är felaktig eftersom färgen har flagnat och släppt på ett antal ställen. Felet har visat sig inom garantitiden, skriver de i sitt beslut. 

Lexby Bygg AB rekommenderas därför att avhjälpa felet utan kostnad.