Företag målade husägares plåtdetaljer med betongfärg

Husägarens beställde takmålning, men färgen släpper och fallet har gått till Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Nödinge är missnöjd med ett företag som målat dennas tak eftersom färgen släppt, enligt husägaren har den gjort så på både pannor och plåtdetaljer. Husägaren skriver i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden att denna inte fick information om att den femåriga garantin bara täckte vissa delar av taket, och att han dessutom aldrig bett företaget att måla plåtdetaljerna. 

Företaget ifråga svarar ingenting på delarna i anmälan som gäller att färgen släppt från pannorna. Däremot försvarar man att man målat plåtdetaljerna med betongfärg. Man menar på att målning av plåtdetaljer, med plåtfärg, är något som måste beställas separat.

- Boa Vista frågar alltid om kunden vill ha plåtdetaljer målade fritt i samband med takmålning och bjuder i så fall på detta eftersom man då slipper maskera plåtdetaljerna. Boa Vista kan aldrig garantera vidhäftning på plåt med betongfärg. Den femåriga garantin gäller färgen på betongpannan och inget annat, skriver företaget Boa Vista som svar på anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat fallet och rekommenderar företaget att göra om det felaktiga arbetet utan kostnad för husägaren.

- NN har bevisat att tjänsten är felaktig eftersom färgen flagnar. Av garantins formulering framgår att den gäller ”att takfärgen inte flagnar eller bubblar”.  Nämnden anser att denna formulering inte styrker vad Boa Vista påstått, nämligen att garantin endast gäller för betongpannorna. Tvärtom framgår att den gäller all färg på taket. Boa Vista ska därför rekommenderas att fackmässigt och utan kostnad för NN avhjälpa felet.