Värme, Energi

Huset producerar el och renar vatten

Watershed, vinnaren av Solar Decathlon U.S 2011.

Watershed, vinnaren av Solar Decathlon U.S 2011. Foto: U.S. Department of Energy Solar Decathlon

Jordens naturresurser bör nyttjas på ett hållbart sätt och att göra huset till ett mikro-ekosystem är en god bit på vägen. Så tänkte elever på University of Maryland och det gjorde att de tog hem förstapris i Solar Declathon. Så här ser det vinnande bidraget ut och fungerar.

I 2011 års Solar Declathon tog University of Maryland hem första priset för ”den mest energieffektiva byggnaden med solceller”. US Solar Declathon är en amerikansk tävling som går ut på att de lag som deltar ska presentera en energieffektiv byggnad vardera, som samtidigt är attraktiv och prisvärd. Den typ av energi som ska nyttjas är solenergi och då på ett så effektivt och smart sätt som möjligt.

Vi ska ta och kika lite på WaterShed och se vad det är som gör det vinnande bidraget så unikt.

WaterShed

När WaterShedprojektet föddes 2009 kom idén om att driva huset med hjälp av såväl vind och vatten som jord och sol. Framför allt sol och vatten hamnade i fokus. Grundbulten i projektet var tanken att ett hem bör fungera som ett mikro-ekosystem, att vatten är en värdefull resurs som bör kunna hanteras på ett mer varaktigt sätt och att hus bör kunna både nyttja och producera resurser. Detta blev utgångspunkten på det två år långa projektet som sedan vann Solar Declathon 2011.

WaterShed

Taket består dels av grönt tak och dels av tak täckt med 36 solcellspaneler för att kunna nyttja solenergi (pergolan har ytterligare 6 solcellspaneler). All husets el kommer från solenergi, och vattnet värms upp av en vägg som fångar upp solens strålar. Inuti huset finns två värmepumpar samt en anläggning kallad LDW som absorberar fukt från luften och levererar värme. Badrummet är utrustat med värmegolv.

WaterShed

Huset är byggt av trä som “kokats” i hög temperatur (liknar tryckimpregnerat trä) för att kunna stå emot skadedjur och röta, detta istället för att man använt kemikalier. Gavlarna består av galvaniserad aluminium och korrugerad metall eftersom dessa anses vara hållbara och samtidigt ekonomiskt smarta val. Det finns två slags tak varav det ena är ett grönt tak (sedum) och det andra ett solcellstak. Solcellstaket har vi redan nämnt medan det gröna taket har som funktion att hejda regnvattnet så att det rinner i lugnare mak, att rena luften, att skydda taket från bland annat uv-ljus och att hålla en jämn temperatur inomhus.

WaterShed

På insidan består WaterShed av två större rum, där den ena delen fungerar som kök- och matrum och den andra som kontor och sovrum. Dessutom finns ett badrum som binder samman de två rummen. Det är högt i tak och stora fönster för att rummen ska kännas luftiga och för att få in mycket naturligt ljus. En stor del av materialet som använts är återvunnet material.

WaterShed

Badrummet är också utrustat med stora fönster, detta för att de boende hela tiden ska känna sig i ett med landskapet på utsidan. I anslutning till badrummet finns det två anläggningar, den ena renar avloppsvattnet med hjälp av växter och den andra samlar upp regnvatten och renar det med växter. Det gröna taket hjälper till att få regnvattnet att rinna lugnt ner i behållarna. På så sätt kan allt vatten återanvändas, medan exkrementer självklart hamnar i en separat tank för att tas omhand på sedvanligt manér.

WaterShed

Inredningen är avskalad, men möblerna genomtänkta. Det som ser ut som en bokhylla innehåller till exempel lådor du kan rulla ut och använda som soffbord. Tanken med de flexibla möblerna är att rummen ska kunna användas till flera olika syften. Ett av rummen är exempelvis hemmakontor på dagtid och förvandlas enkelt till sovrum på kvällen genom att skrivbordet delas och blir till en säng. Belysningen består av LED-lampor.

WaterShed

På utsidan finns två uteplatser, en på vardera sida av huset. Den ena är utrustad med en pergola för att skapa skugga och den andra får skugga från en vägg. Dessa har även till uppgift att ge en dämpande effekt inomhus så att det inte blir för varmt. På uteplatsen finns odlingar med ätbara växter, exempelvis grönsaker och örter, för att de boende ska kunna äta närproducerad mat i största möjliga mån. Här finns även källsortering för att matrester ska tas omhand.

WaterShed

Hela systemet styrs och övervakas med hjälp av Crestons hemautomatiseringssystem, allt från temperatur till belysning.

 

Fakta: Solar Decathlon

Det amerikanska energidepartementet arrangerar varannat år tävlingen Solar Decathlon. Där får de tävlande lagen från olika amerikanska universitet designa och bygga soldrivna hus som är kostnadseffektiva, energisnåla och attraktiva. 

Vinner tävlingen gör det lag som åtstadkommer det hus som har den bästa mixen av prisvärdhet, attraktion för konsumenten, design, energieffektivitet och energiproduktion. Utmaningen är alltså att husen både ska hushålla med energi och producera egen energi.

Läs mer hos U.S. Department of Energy Solar Decathlon