Arkitektur

25 experiment i grön arkitektur

Översikt av den experimentella gröna byn på Teneriffa.

Översikt av den experimentella gröna byn på Teneriffa. Bild: ITER

Är du intresserad av gröna hus? Då kanske du ska förlägga nästa semester till den spanska ön Teneriffa. Där kommer 25 självförsörjande experimenthus att stå klara för uthyrning i vinter.

Projektet ”25 Bioclimatic Homes for the Island of Tenerife” initierades av öns administration tillsammans med Instituto Tecnológico y de Energias Renovables (ITER), uppbackat av International Union of Architects.

Inom projektet skapar man 25 självförsörjande hus med olika arkitektur, utformning och teknik. Husen är ett experiment i långsiktigt hållbart byggande, vart och ett med olika arkitektur och tekniska installationer. Målet är att hitta det optimala sättet att utforma ett grönt, långsiktigt hållbart hus.

Vegar noga med fönsterplaceringen
El Rio ritat av den franske arkitekten Morel Cedric. Foto: ITER

Projektets utvecklingsledare Miren Iriarte förklarar projektets bakgrund i en intervju med CNN. Hon säger att Teneriffa är en liten ö som måste producera sin egen energi. De många turisterna förbrukar både vatten och el och det kan bli problem med naturresurserna i framtiden om man inte gör något.

El Pueblo av Kaarina Löfström och Markku Kolehmainen, Finland
El Pueblo av Kaarina Löfström och Markku Kolehmainen, Finland. Foto: ITER

Man började projektet med att utlysa en internationell arkitekttävling, där man fick in 397 bidrag från 38 länder. 25 av bidragen valdes ut. Ingen svensk arkitekt finns bland de utvalda bidragen, men väl två finska, ett engelskt, flera franska och många spanska.

Las Bovedas av Jaime Navascues Lacourly, Spanien
Las Bovedas av Jaime Navascues Lacourly, Spanien. Foto: ITER

Husen ska tjäna både som experiment- och fritidshus, och ska hyras ut med start i vinter. Ett hus med tre sovrum kommer att kosta mellan 2000-3000 kr per natt att hyra. I semesterbyn kommer det att finnas elbilar och cyklar som gästerna kan använda. Inga vanliga bilar är tillåtna.

El Muro
El Muro av José Luis Rodriguez Gil och Mark Richard, Frankrike. Foto: ITER

Vart och ett av husen är designade för den egna tomten. Man har spelat med väggtjocklekar, placeringar i väderstreck, växter, solpaneler, vatten och vind för att kontrollera temperaturen. Vissa av husen har byggts delvis under mark av samma anledning. Byggmaterialen är antingen begagnade eller återvinningsbara. Byns vatten kommer från en egen anläggning som renar och avsaltar vatten från havet.

Estrella House
Estrella House av Marta Puig Adroer och Sergi Serra Caslas, Spanien. Foto: ITER

Husen är isolerade för att förhindra värme/köldförluster och för att reducera buller.

Varje hus är utrustat med sensorer och sonder för att mäta vindhastigheter, temperatur, fukthalt mm. Data samlas in för att analysera varje hus funktion. Efter hand tänker man göra korrigeringar för att hitta den mest effektiva tekniska utrustningen för ett hus.

Besökcentrat
I ett besökarcentra får du information om all teknik som använts i de självförsörjande husen. Foto: ITER

I byn finns ett besökarcentrum med närmare information om de olika husen.

Läs mer på ITERs hemsida.

Källa: Instituto Tecnológico y de Energias Renovables (ITER) samt CNN

Läs mer