Ändringar i vad kontrollplanen ska innehålla

Ändringar i vad kontrollplanen ska innehålla

Kontrollplanen ska numera innehålla uppgifter om rivning med fokus på materialåtervinning.

Nyligen genomfördes ändringar i Plan- och bygglagen rörande uppgifterna som ska med i kontrollplanen när man ska riva och bygga. För att säkerställa en bra hantering av farliga ämnen, samt underlätta återanvändning, ska kontrollplanen bland annat innehålla uppgifter om hur materialet från rivningen ska tas omhand.

- Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet, skriver Boverket. 

Lagändringen innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Ändringen infördes 1 augusti i samband med att man även justerade så att attefallshus som inte är tänkta som bostadshus också har rätt att byggas upp till 30 kvadratmeter i storlek.