Arkitektur

1700-talshus skulle renoveras men revs istället

Bergendoffska gården som den såg ut innan den revs.

Bergendoffska gården som den såg ut innan den revs. Foto: Google Maps.

Bergendoffska gården har rivits men ägaren är oense med experterna om hur allvarlig den handlingen verkligen är.

En välkänd finansman, Patrik Tigerschiöld, i Falsterbo har köpt och rivit ett av stadens äldsta gatuhus - kulturmärkta Bergendoffska gården. Det är ett 1700-talshus som han egentligen bara fått tillstånd att renovera och göra en mindre tillbyggnad på.

– Det här är en skandal. De här husen är Falsterbos stolthet och det är ytterst angeläget att de bevaras, säger Stellan Carlsson som är hedersordförande i Falsterbo museiförening.

Han menar på att det är en del av stadens kulturhistoria.

Finansmannen själv tycker att kritiken tagit orimliga proportioner.

– Det är förfärligt tråkigt att det har blivit så här. Men en stor del av ilskan beror på brist på kunskap om sakförhållandena. Vi har jobbat med de absolut främsta experterna inom renovering av den här typen av hus och vi har plockat ner det bit för bit, säger han till Expressen och syftar på att de sparat och dokumenterat materialet för att bygga upp det igen.

Men kritikerna tycker att man genom att riva det ändå har förstört kulturvärdet.

Byggnadsnämnden har varit på plats och stoppat renoveringen. Även de är kritiska och beklagar det som har hänt. De tittar även på förelägganden och andra åtgärder.