Bostadsåret 2018: Vilka bostadstyper sålde bäst?

En lägenhet i Malmö.

En lägenhet i Malmö. Foto: Bjurfors.

Majoriteten av bostadstyperna tappade lite i pris under 2018, men några tappade mer än andra.

Huspriserna stod sig bra 2018 trots en något backande marknad, detta visar en undersökning som Fastighetsbyrån gjort av Mäklarstatistiks siffror. Den typ av bostad som tappade mest i pris är små bostadsrätter. De backade 6-7 procent i pris mellan åren 2017-2018.

Större lägenheter har klarat sig bättre, där mäts fallet till mellan 4-5 procent.

- Bostadsrätter har påverkats mest av den osäkra och turbulenta marknaden och ägare av mindre lägenheter är de som fått störst prisnedgång under 2018. Det kan naturligtvis upplevas jobbigt för till exempel de som vill flytta från sin första lägenhet till något större. Samtidigt underlättar prisnedgången för de som vill in på marknaden, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Det skiljer sig förstås över landet. Ettor i Värmland backade exempelvis med 17 procent medan fyrarummare i Jämtland ökade i pris med 12 procent.

Bäst klarade sig dock husägare från prisfall, där är förändringen från föregående år bara -1 procent.

Även nyproducerade lägenheter har en mycket liten prisförändring. Där steg priserna till och med 2 procent.

- Det är intressant att se att priset på nyproduktion ökar under 2018. Det innebär inte att efterfrågan ökat utan att byggbolagen inte lyckats justera prisbilden efter övriga marknaden. Försäljning av nyproduktion har minskat avsevärt under året och den höga prisbilden jämfört med begagnatmarknaden är en viktig förklaring. Det kommer sannolikt förändras under 2019, säger Johan Engström.

En annan skillnad man kan utröna mellan fjolåret och året före är att försäljningstiderna ökat något. Det tog i snitt 45 dagar att sälja ett hus, jämfört med 40 dagar året innan. Samma siffror för bostadsrätter är 38 dagar 2018 mot 30 dagar 2017.

- Generellt har försäljningstiden ökat, över 25 procent för bostadsrätter, och budgivningarna minskat. Dock har det ofta skiljt sig väldigt mycket från vecka till vecka, från område till område och även från bostad till bostad. Konsumenterna har upplevt det ännu mer än vad man kan ana i siffrorna, säger Johan Engström.

Prisutveckling olika bostadstyper/antal rum i riket:

  2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
1 rum 15 007 51 104 13 972 48 158 -6%
2 rum 40 931 41 003 38 461 38 270 -7%
3 rum 32 712 34 463 30 776 32 823 -5%
4 rum 19 836 32 795 18 681 31 440 -4%
Villa totalt 52 653 25 132 53 676 24 806 -1%
BR totalt 108 727 40 031 102 157 38 139 -5%

Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp:

  2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Län Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
4 rum Jämtland 409 25 655 493 28 739 12%
Villa Blekinge 1 014 14 945 1 037 16 671 12%
4 rum Kalmar 209 16 863 275 18 555 10%
3 rum Dalarna 589 18 954 656 20 744 9%
1 rum Kalmar 182 17 246 218 18 789 9%

Topp 5 prisminskning utifrån bostadstyp:

  2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Län Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
1 rum Värmland 264 22 243 226 18 508 -17%
1 rum Dalarna 267 22 169 252 18 726 -16%
1 rum Gotland 53 42 357 58 35 842 -15%
1 rum Örebro 227 23 581 188 20 026 -15%
3 rum Västernorrland 698 16 126 544 13 754 -15%

Prisutveckling bostadsrätter, utifrån byggår i riket:

  2017 2018 Prisutveckling
Byggår Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
-1909 3 529 73 468 3 376 70 469 -4%
1910-1929 4 153 72 058 4 089 68 503 -5%
1930-1949 16 239 50 761 15 371 47 306 -7%
1950-1969 27 808 29 246 27 120 27 475 -6%
1970-1989 14 174 27 421 13 962 26 464 -3%
1990-2009 11 264 37 347 10 697 34 923 -6%
2010- 17 917 42 333 17 506 41 431 -2%
Nyproduktion 8 199 36 730 6 047 37 333 2%