Allt fler bränder i värmepumpar

Bränder i fast installerad teknik minskar, men värmepumpar går emot trenden.

Antalet bränder i värmepumpar har mer än dubblerats sista åren, från 12 stycken 2018 till 25 stycken i fjol. Det låter kanske inte mycket men bränder och brandtillbud i fast installerade apparater minskade under samma period, så det är intressant att värmepumpar går emot trenden.

Dock är det svårt att säga vad ökningen beror på.

– Uppgifterna från Räddningstjänsten är inte tillräckliga för att göra en djupare analys av vad den underliggande orsaken till bränderna var. I några enstaka fall anges att det varit en kabelbrand och i några fler fall pekas kretskort eller styrdon ut som orsak, men för den absoluta majoriteten av fallen står det endast rökutveckling eller brand i pump, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Totalt var det 121 bränder i värmepumpar under perioden 2018-2022.

Som en konsekvens av dessa skadades 13 personer, varav 8 allvarligt. I 82 procent av fallen blev det också lokala egendomsskador i närheten av värmepumpen, men däremot är det ovanligt att det förekommer spridning av branden till andra rum.

Antalet brandhändelser orsakade av fast installerade apparater 2018–2022:

  Orsak  Bränder Brandtillbud Händelser
1 Lysrörsarmatur 63 81 144
2 Värmepump 99 22 121
3 Värmepanna 91 24 113
4 Elelement 57 18 72
5 Köksfläkt 51 15 66
6 Varmvattenberedare 35 6 41
7 Ventilation 19 15 34
8 Spotlight 18 6 24
9 Bastuaggregat 20 3 23
10 Hiss 16 4 20
11 Badrumsfläkt 19 0 19
12 Elgolvvärme 14 4 18
13 Transformator 9 9 18
14 SPA-badkar 16 1 17
15 Övrigt 59 17 76
  Totalsumma 583 225 808

Källa: Elsäkerhetsverket