Vid årsskiftet tar Skatteverket över avdraget för solceller

Både arbetskostnad och material räknas till skattereduktionen när det kommer till grön teknik.

Både arbetskostnad och material räknas till skattereduktionen när det kommer till grön teknik. Foto: Ikea

Ska du installera solceller eller annan grön teknik efter årsskiftet slipper du kontakta olika instanser.

Från och med årsskiftet är det Skatteverket som tar över hanteringen av ansökningar om avdrag som rör solceller, laddningspunkter för elfordon samt lagring av egenproducerad energi. Tidigare har Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna delat på detta ansvar. Övergången sker som ett led i att avdrag för grön teknik från och med 1 januari räknas som skattereduktion.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

I samband med införandet av detta kommer Skatteverket även att uppdatera tjänsten "Räkna ut din skatt" så att detta finns med.

Skattereduktionen när det kommer till grön teknik gäller för både material och arbetskostnad, till skillnad från RUT och ROT. Vidare är det ett eget avdrag och ska därför inte räknas ihop med det utrymme du har för RUT och ROT.

Avdraget är 50 procent för lagring av egenproducerad el samt laddningspunkt för elfordon, och 15 procent för installation av solceller.