Risk för brist på värmepumpar

Utomhusdel på luftvattenvärmepump.

Utomhusdel på luftvattenvärmepump. Foto: Värmepumpstillverkare.

Värmepumpstillverkarna har svårt att hinna med de tuffare miljökraven.

Flera av värmepumpstillverkarna står oförberedda inför att nya regler träder i kraft som gör att dagens värmepumpar inte når upp till kommande miljökrav. Det köldmedium som används idag, så kallad F-gas, har en mycket stark växthuseffekt och måste minskas ner. Men värmepumpstillverkarna kommer inte att lyckas nå den nivå som krävs. 

Tillverkarna har begärt ett fyraårigt uppskov, men det är inte säkert att Naturvårdsverket beviljar det. I så fall kan det uppstå brist på värmepumpar.

– Det finns ju risk för att det inte kommer att finnas den mängden som marknaden efterfrågar, att det kommer att bli brist på värmepumpar, alltså fler kunder än det finns produkter, säger Per Jonasson, vd för Svenska kyl och värmepumpföreningen, till Sveriges Radio.

Anledningen till att man inte nått målet uppges vara för att fokus har legat på att få ut komponenter för kylpumpsbranschen som är större internationellt. Därför saknas nödvändiga komponenter.

Det återstår att se om Naturvårdsverket godkänner ansökan om uppskov. I så fall kommer den att skickas vidare till EU-kommissionen.