Värme

Nils-Erik har huset fullt av energiteknik

Här bor en energientusiast i Ronneby.

Här bor en energientusiast i Ronneby. Foto: Nils-Erik Mattsson

Solfångare, solceller, vindsnurra, vedspis, värmepump och direktverkande el. Nils-Erik Mattsson i Ronneby kombinerar all möjlig teknik för att säkra energibehovet i sitt hus.

Nils-Erik Mattson är en småhusägare som gärna skyltar med sitt miljöengagemang. I hans vildvuxna trädgård skymtar en hemmasnickrad skylt med texten ”Biologisk mångfald”.

– När grannarna klipper sina gräsmattor tar jag det lugnt och njuter av växtligheten som frodas på min tomt, säger han.

Men om Nils-Erik struntar i gräsklippningen lägger han desto mer kraft på energitekniska lösningar. På övervåningen i sitt faluröda tjugotalshus har han inrättat ett maskinrum. Där har han placerat en 750 liters ackumulatortank som förser huset med varmvatten.

– Huset har direktverkande elvärme och en luft/luftvärmepump, men jag har delkonverterat värmesystemet och installerat vattenburna element som numera står för merparten av uppvärmningen.

Med solfångare på taket och en vedeldad spis i matrummet har Nils-Erik och hans fru sänkt elkostnaderna väsentligt. Trots att huset är förhållandevis rymligt, sju rum och kök, och inte överdrivet välisolerat så köper de inte mer energi än omkring 9000 kilowattimmar om året.

– Tack vare solfångartanken har jag kunnat flytta mycket av eluppvärmningen till nattetid, vilket är extra bra då vårt elnätsbolag har ett betydligt lägre pris på den rörliga nätavgiften under natten än under dagen.

Nils-Erik Mattsson

Nils-Erik Mattsson.
 
Nils-Erik har under de senaste tjugo åren arbetat med solenergiteknik och lycktas hitta en teknisk lösning som tillvaratar solvärmen under en längre säsong än vad som är brukligt.

– I normala fall laddas ackumulatortanken enbart då temperaturen i solfångaren är högre än i tanken. Men med hjälp av en extra plattvärmeväxlare, som jag kopplat före tanken, kan jag leda ut solvärme av lägre temperatur direkt ut i husets vattenelement. En solig vårddag när det är noll grader utomhus kan jag ha uppemot 40 grader på elementen.

Nils-Erik framhåller att solvärmesystemet i kombination med den separata plattvärmeväxlaren är en tämligen enkel lösning som många småhusägare skulle kunna använda.

– Nu styr jag systemet manuellt, men det är inga problem att bygga ett system som automatiskt reglerar om solvärmen ska gå till elementen eller tanken. I princip krävs det bara några temperaturgivare och magnetventiler.

Nils-Erik har inte nöjt sig med solvärmen utan också låtit installera en solcellsanläggning på 1,5 kilowatt. Anläggningen, som är placerad på ett vridbart stativ på tomten, levererar cirka 1000 kilowattimmar el om året.

Solceller på stativ

Solceller på stativ i trädgården. Foto: N-E Mattsson

– En solcellsanläggning är ur skötselsynpunkt ännu bättre än solfångare. Helst hade jag velat ha en större anläggning på omkring 3 kilowatt, men det har inte varit praktiskt möjligt att få till.

En annan iögonfallande installation är Nils-Eriks vindsnurra som sticker upp över hustaket. Snurran har en rotordiameter på knappt två meter och krävde inget bygglov, då den står på behörigt avstånd från trafik och granntomter. Vindsnurran tjänar mest som ett reservkraftverk, förklarar han.

– Vindsnurran är inte ansluten till elsystemet, utan till ett batteripaket på 24 volt. Vid strömavbrott kan jag utnyttja batteriet och en inverter för att få el till hushållsapparaterna.

Nils-Erik har lite reparationsjobb att göra med vindsnurran sedan ett lager börjat krångla. Samtidigt har han möjlighet att hämta värme från en grundvattenbrunn på tomten. Han har tidigare haft en jordvärmepump som kan tjäna som grundvattenvärmepump istället. Nils-Erik har under en period jobbat som kyltekniker och yrkeslärare och räknar med att kunna göra jobbet själv.

Grundvattenbrunn

Grundvattenbrunn som ska kopplas till jordvärmepump. Foto: N-E Mattsson

– Min fru klagar ibland på all teknik som jag släpar in i huset, och visst kan det tyckas lite överdrivet. Men intresset och miljöengagemanget är en stark drivkraft som håller mig igång, säger Nils-Erik.

 

25 kommentarer