Energi, Värme

Mer pengar ska kunna dras av för grön el

Ett utökat lagförslag om skatteavdrag för egen elproduktion via solceller lämnas idag över till lagrådet.

Idag lämnas det något reviderade lagförslaget gällande solcellsanläggningar över till lagrådet från regeringen. Lagen, som väntas träda i kraft 1 juli i år, innehåller bland annat förslag om ett skatteavdrag på 18 000 kronor istället för tidigare 12 000 kronor, och totalt får 30 000 kilowattimmar dras av. Gränsen för produktionsanläggningen har justerats från 63 ampere till 100 ampere. Lagen kommer, om det blir som tänkt, även gälla bostadsrättsföreningar och företag - inte bara husägare.

– Vi behöver mer förnybar el i Sverige, det är bra för det svenska energisystemet men det är också bra för konsumenterna som på det sättet kan ta kontroll över sina elkostnader, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen har höjt taket och avsätter 25 miljoner kronor per år istället för ursprungliga 8 miljoner kronor.