Långtidsprognos för elpriserna - så mycket stiger de

"Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet, beroende på den stora mängden förnybart som kommer in i systemet."

"Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet, beroende på den stora mängden förnybart som kommer in i systemet." Foto: Bixia

Elförbrukningen förväntas öka en hel del på sikt, likaså elpriserna.

Elbolaget Bixia har gjort en långtidsprognos över elprisutvecklingen och spår att priserna kommer att sjunka det närmaste året för att därefter stiga år 2019 och framåt. Deras bild av prisutvecklingen är att vi kommer att ha en 35-procentig ökning på tolv års sikt.

Förklaringen till detta menar de ligger i att vi kommer att få ett tillskott genom ny finsk kärnkraft och mer förnybar el, men därefter försvagad energibalans eftersom Ringhals 1 och 2 stänger och exporten ökar via nya kabelförbindelser. 

Elpriset år 2030 beräknas ligga på 37 euro per MWh. Snittet under förra året var 27 euro per MWh.

Man spår också att elförbrukningen kommer att öka. Dels på grund av befolkningsökningen, dels på grund av ökad elbilsanvändning och fler serverhallar. Den totala förbrukningsökningen fram tills år 2030 tror man landar på 21 miljarder kilowattimmar.

– Det motsvarar ungefär en tredjedel av den kärnkraft vi producerar i Sverige i år. Den siffran kunde varit betydligt högre om det inte hade varit för de energieffektiviseringar som sker samtidigt som allt fler väljer att sätta upp solpaneler, vilket håller nere hushållens elförbrukning från elnätet, säger Matina Rosenberg, analytiker hos Bixia.