Kyla ner huset

Kyla ner huset

Foto: Marléne Eskilsson

Portabla kylaggregat, fjärrkyla eller kanske kyla från bergvärmen? Intresset ökar för komfortkyla hemma. Men långsiktigt är det bäst att aldrig släppa in värmen.

Trots att det ofta hörs klagomål om regniga, svala somrar så behövs det inte många vindstilla, heta dagar förrän tålamodet prövas. När sedan de tropiska nätterna någon gång dyker upp är det många som vill ha snabb kyla. Då ökar definitivt försäljningen av portabla kylaggregat.

De är en enkel lösning för den som snabbt vill kunna kyla enstaka rum. Det behövs ett eluttag men ingen övrig installation. Den varma luften, plus en del kondens, behöver komma ut och det kan man lösa genom att hänga ut slangen genom ett öppet fönster. Annars krävs ett permanent hål i väggen där slangen kan ansluta för att leda ut luft och vatten.

Det finns aggregat från 4-5000:- till 10 000:-. De dyrare aggregaten har högre effekt, upp till 3,5 kW, och är tvådelade så att själva kondensorn kan placeras en liten bit från fläkten. Placerade på varsin sida om en vägg kan man stänga ute mycket av bullret.

För låter gör de. Aggregat med en ljudnivå på 52dBA kan göra det svårt att sova, och då har kanske en stor vits med kylningen försvunnit. Det är oftast i sovrummen som värmen känns mest besvärande.

Det är bättre att låta aggregatet gå ett par timmar på kvällen. Då kan temperaturen sänkas från över 25 grader till behagliga 20 grader och kostnaden stannar på någon tia per kväll, utöver inköpspriset.

Det finns också luftkonditionering för fast montage. Det betyder en låda på insidan och en annan på utsida vägg. Delen med kompressorn sitter på utsidan, på så sätt kommer inte det värsta bullret inne i rummet. Apparaterna för fast montage har oftast högre effekt, är dyrare och de flesta är främst avsedda för andra lokaler än bostäder.

Att ansluta kyla till luft/luft- eller bergvärmepump kan vara bästa lösningen för husägare som redan valt dessa uppvärmningssystem. I luftvärmepumpen är oftast kylmöjligheterna inbyggt, man vänder bara på systemet, och det krävs alltså ingen extra installation. Det man får tänka på är att aggregatet kanske är placerat för att kunna sprida värme bäst i huset, kylan vill man kanske ha mest i andra enskilda rum som sovrum till exempel.

För att få sälja och montera värmepumpar under den varma årstiden brukar försäljare locka med att ”bjuda på kylan” och ett lägre pris.

Men, det är enkelt men inte så effektivt. Om luftvärmepumpen klarar att värma ett hus på 150 kvadratmeter så kan den inte kyla mer än ungefär 50 kvadratmeter. Och det kan bli dyrt.

– Det är dyrare att sänka en grad än att höja en, säger Mats Danielsson som är energirådgivare i Göteborg.

Han medger samtidigt att det kanske inte är många dagar per år som kylan måste användas och är man restriktiv behöver det inte kosta många extra hundralappar.

I hus med bergvärmepump använder man samma bergtemperatur som värmer på vintern, det blir sk frikyla och billigare än då man kyler i luft/luftvärmepumpen. Men det går inte at skicka ut kylan i värmeradiatorerna, då skulle alltför mycket kondens bildas, utan kylan som plockas upp körs genom kylbatterier och ut i speciella konvektorer med fläktar. Det krävs alltså extra installationer och det kan vara idé att få en offert både med och utan kyla då man beställer en bergvärmepump.

– Den extra kostnaden, förutom driftkostnaden då kylan används, kan hamna på runt 10 000 kronor för installationerna, menar Mats Danielsson.

Det som behövs är en cirkulationspump + isolerade rör, för att slippa kondens och kylförlust, mellan pumpen och konvektorerna + konvektorer. Allt behöver dimensioneras och är beroende av varandra och borrhålets djup. Eftersom det är olika leverantörer av de olika komponenterna är det bästa att hitta en entreprenör som tar ansvar för allt.

Annat som är bra med kyla genom bergvärmepump:

  • Man kan använda bergvärmepumpen för att producera varmvatten samtidigt som kylan sprids via konvektorn, det är två skilda system.
  • En vinst, om än marginell, är att kylkretsen skickar ner överskottsvärmen i borrhålet som sedan förhoppningsvis kan användas då värmebehovet ökar igen.

Fjärrkyla håller på vissa håll på att byggas ut och det kan finnas möjligheter för villaägare att ansluta sig om det finns i närheten. Hör med lokala energibolag eller energirådgivare om det finns i din kommun.

Det bästa är naturligtvis att aldrig släppa in värmen.

– Det är den långsiktigt bästa lösningen menar Tomas Berggren på Energimyndigheten. Om vi använder energi för att kyla kan vi späda på klimatförändringen och då är vi inne i en ond cirkel.

Han menar att det bästa är att se till att ha ordentliga möjligheter till solavskärmning på utsidan, låga värmelaster på insidan och att vädra på natten när temperaturen har sjunkit. Den som ritar och bygger nytt ska helst redan under projekteringen tänka på fönsterplaceringar, takutsprång, kulörer och väderstreck för att få bästa lösningen för att minska både värme- och kylbehov.

Annat att tänka på:

  • Om du ska placera en kompressor på utsidan så tänk på grannarna kan bli störda av bullret.
  • Se till att aggregaten är kvalitetssäkrade. Då vet du att till exempel kylmediet klarar miljödirektiven. Håll utkik efter P-märkningen, SP:s kvalitetsmärkning.
Kyla ner huset bild 2