Energi

Få hushåll är flexibla i sin elkonsumtion

Vi förbrukar mer el när det är mörkt ute.

Vi förbrukar mer el när det är mörkt ute. Foto: Eltotal.

Incitamenten för att förändra sin elkonsumtion är för få och för små enligt en forskningsrapport från Umeå Universitet.

Idag är möjligheten att påverka sin elkonsumtion större än någonsin. Men ny forskning från Umeå Universitet visar att hushållen har svårt att förändra sin elkonsumtion. Dels handlar det om att få har flexibla elavtal, dels om att vi är låsta i våra konsumtionsmönster på grund av hur våra liv ser ut - majoriteten konsumerar exempelvis mer el efter klockan 18 på grund av att det är då vi är hemma.

Forskningen visar även att vinsterna man kan göra på en förändrad elkonsumtion inte är särskilt stora. 

– Även om hushållen valde att anpassa sin förbrukning så skulle elkostnaden för genomsnittshushållen bara minska med ett par procent. Detta skapar svaga incitament för hushållen att ändra sitt beteende, säger Mattias Vesterberg som skrivit avhandlingen.

Vidare visar forskningen att vår elanvändning ändå till viss del är direkt styrd av vår ekonomi.

– I våra data kan vi exempelvis se hur konsumtionsmönster för elanvändning påverkas av ökade inkomster; när ett hushåll får högre inkomster förbrukar de också mer el. Detta leder till större efterfrågetoppar som våra elsystem ständigt måste ha beredskap för, och det riskerar att bli kostsamt för samhället, säger Mattias Vesterberg.

Han hoppas nu att hans avhandling ska leda till en mer realistisk elpolitik där reglerna är bättre anpassade efter hur elkonsumenterna beter sig.

– Man kan inte bygga upp en elmarknad baserad på en önskan om elkonsumenter som är mycket mer aktiva än vad de i själva verket är, säger Mattias Vesterberg.

Källa: Forskning.se