Energi

Distributionsformerna

En vanlig radiator för vattenburen värme.

En vanlig radiator för vattenburen värme.

Det finns olika sätt att fördela värmen i huset, sk distributionsformer. De olika distributionsformerna är vattenburen värme, luftburen värme och direktverkande el.

Vid vattenburen värme cirkulerar varmt vatten i radiatorer eller golvslingor, där de avger värme. En cirkulationspump hjälper vattnet att cirkulera i systemet. Det cirkulerande vattnet kan värmas upp på olika sätt - i t ex vedpanna,elpanna eller värmeväxlare ansluten till fjärrvärme. I pannan finns oftast en varmvattenberedare, där vattnet till kranarna också värms upp.

Vattenburen värme har många fördelar. Man har möjlighet att välja mellan ett stort antal energislag. Systemet ackumulerar värme, vilket gör att huset inte kyls ner lika snabbt vid t ex elavbrott, som sker med t ex direktverkande el. Till nackdelarna hör att installationskostnaden är hög.

Huset kan också värmas upp med varm luft. Luften värms då upp i ett ventilationsaggregat, i en braskamin eller i en värmeväxlare kopplad till en värmepump och fördelas sedan till de olika rummen med hjälp av fläktar. Rummen värms och ventileras här på en gång och ventilationen blir jämnare och bättre än om du väljer andra uppvärmningssystem.

Med luftburen värme kan man återvinna en del av avluften och sparar därmed värme jämfört med vattenburen värme. En nackdel kan vara att det uppstår så kallat kallras (drag) från fönstren. Kallras kan undvikas med isolerglasrutor i fönstren. Med luftburen värme går det däremot inte att undvika att odör och partiklar cirkulerar med luften som går runt, vilket inte är bra för hälsan.

 

Direktverkande el förklaras enklast som att du värmer upp ditt hus med hjälp av elradiatorer (element). Fördelen är att du får en låg installationskostnad, eftersom det är enkelt och billigt att montera upp en radiator på väggen och stoppa i kontakten i ett eluttag. Nackdelen med direktverkande el är att det är svårt att byta energislag och att driftskostnaderna blir höga när elpriserna går upp. En förutsättning för direktverkande el är att tillräcklig anslutningseffekt finns tillgänglig, vilket du får reda på genom ortens elverk.

Direktverkande el är lämpligt när utnyttjandegranden kommer att bli låg, t ex i ett fritidshus.