Tomt

Välja vindskydd

Vi går igenom olika lösningar för vindskydd och när du bör använda vilken sort.

Här bildar en ligusterhäck ett vindskydd vid uteplatsen.

Här bildar en ligusterhäck ett vindskydd vid uteplatsen. Foto: Marlén Eskilsson

Har du en blåsig tomt kan ett vindskydd vara en bra lösning. Vindskyddet behöver inte nödvändigtvis bestå av ett tätt plank eftersom ett sådant ofta skapar mer turbulens på läsidan än vad en mer genomsläpplig lösning gör.

Vindskydd skärmar av din uteplats så att grannar inte ser in, men samtidigt skärmar de även av din utsikt. Ett vindskydd med fönster är då en lösning på problemet.

Vindskydd av pil

Vind- och insynsskydd av flätad pil. Foto: Marlén Eskilsson

Vindskyddet skapar också ett rum i trädgården, har du flera vindskydd får du med andra ord också flera rum.

Exempel på hur du kan skapa vindskydd: 

  • Vikbar skärm - En skärm som kan vikas in och ut och som ofta förankras i stolpe eller liknande.
  • Spaljé - En spaljé som du exempelvis kan låta tåliga klätterväxter klättra upp längs.
  • Plank - En heltäckande lösning är sällan den bästa, hellre ett plank bestående av ribbor med smala springor mellan varje ribba.
  • Växtlighet - skapa exempelvis en berså med hjälp av täta buskar.
  • Skulptera marken - skapa kullar och ojämnheter och förse marken med växtlighet som bromsar vinden.
  • Gräv ner dig. Har du en plan tomt kan du skapa nivåskillnad och på så sätt få ett vindskydd, du schaktar helt enkelt ur och skapar en sittplats på den lägre nivån.

Vilket vindskydd du ska välja handlar egentligen om förutsättningarna på tomten. Dels påverkar förutsättningarna vindens kraft och hur den rör sig, dels påverkar de vilken vindskyddslösning som passar bäst.

– Hur tomten påverkas beror på naturens topografi, växtlighet och bebyggelse. Vinden får fart genom smala passager genom att den pressas ihop och då ökar i styrka. Vinden minskar om marken har växtlighet eller är skrovlig. Först och främst tycker jag man ska ta reda på den vanligaste vindriktningen för platsen under sommarhalvåret, säger Cajsa Jacobsson.

vindskydd

Underhållsfritt vindskydd av zink från Wernamo design.

Vanligast på sommarhalvåret är sydvästliga vindar, men denna kan såklart påverkas av omgivningarna.

När du vet var den starka vinden vanligen kommer ifrån kan du förändra tomten och således påverka både vindens kraft och riktning. Se över om det finns några små förändringar du kan göra för att leda bort den från just uteplatsen, kanske räcker det med en mindre häck en bit bort. 

– Man kan också jobba med att forma landskapet, om man har utrymme eller möjlighet. Genom att göra en vindbank kan man stoppa upp vinden, men helst ska det vara flera kullar efter varandra, eller att tomtmarken kan förläggas betydligt lägre än kullen. Man kan också göra en partiell sittplats med lä genom att göra en nedsänkt sittplats, en så kallad kaffegrotta. Om denna dessutom förses med buskar på vindsidan får man fint lä, säger Cajsa Jacobsson.

Enligt Cajsa är den bästa lösningen är att arbeta i lager. Skapa en kombination med skydd vid tomtgränsen och inre lägivande växtlighet eller spaljéer vid viktiga sittplatser.

thuja ger vindskydd

En tät tjujahäck ger gott vindskydd. Foto: Cajsa Jacobsson

Angående tomtgränsen säger hon så här:

- Har man en ständigt vindutsatt tomt bör man jobba med läande ridåer, genom breda trädsjok kombinerat med buskar i brynen. Det vill säga både på ut- och insidan av trädzonen för att uppnå största vindbrytande effekt. Om det inte är extremt blåsigt räcker en tät häck som kan få bli ganska hög.

Ju högre höjd på skyddet desto större område på insidan får lä.

vindskydd lärk

Vindskydd av lärk, fyrkantsstav. Foto: Cajsa Jacobsson

Välja rätt vindskydd för tomten

Enklare vikbara skärmar som saknar förankringsmöjlighet ska du vara lite försiktig med om det ofta blåser kraftigt, för de ska ju klara av vinden utan att du får skyddet över dig när du sitter och äter. Har du kraftig vind är troligen ett vindskydd som förankras ordentligt i marken den bästa lösningen. Har du ett trädäck på uteplatsen kan du kanske förstärka stommen och montera vindskyddet direkt på den.

Det finns även vikbara skärmar med ordentlig förankring. Fördelen med dessa är att du kan vika ihop dem när det inte blåser och då få utsikt.

Vindskydd skapade av växtlighet ger ett mer naturligt intryck. Absolut bäst vindstopp ger barrväxtridåer, och dessa fungerar även vintertid. Vill du ändå ha lövväxter bör du välja en sort som har tidigt lövutspring.

- Barriärer som är breda, det vill säga inte bara en linje av häck, fungerar bättre. Dessa plantor blir heller inte lika utsatta, därför växer och trivs de bättre, säger Cajsa Jacobsson.

Huruvida du väljer växter eller plank beror mycket på tycke och smak. Fundera över om just din uteplats gör sig bäst med ett vindskydd bestående av en häck eller om det kanske passar bäst med exempelvis en spaljé.

spalje vindskydd

Ett plank kan ge vindskydd. Foto: Medlemmen maggiem

Har du en fin utsikt du inte vill bli av med kan du skaffa ett vindskydd som kombinerar en genomskinlig ruta med skärm, alternativt bygger du den så att den har olika höjd på olika ställen, då kan du ha en högre del där ni sitter och äter och en lägre del till övriga uteplatsen - exempelvis där ni placerar solstolarna.

Eller varför inte göra uteplatser för olika väder? Då finns det även en uteplats för lugna dagar då utsikten får komma till sin fulla rätt.

Underhåll

Har du byggt ett vindskydd av tryckimpregnerat trä så ska det motstå fukt och röta, men för att undvika sprickbildning - och om du vill att det inte ska tappa färg - kan du olja det en gång om året.

Har du valt ett vindskydd bestående av växtlighet kräver det underhåll i form av att du måste sköta om växterna för att de ska trivas.

Vill du ha ett helt underhållsfritt vindskydd kan du exempelvis välja ett varmgalvaniserat.

Vindtåliga växter

Löv: (buskar och träd): Slån, fågelbär, smällspirea, häggmispel, naverlönn, ginnalalönn, svartaronia, bukettapel, avenbok, liguster, havtorn, måbär, vresros, smalbladig silverbuske, saltbuske, ölandstok, berberis, fläder, liguster, rosenkvitten, sibirisk ärtbuske, körsbärskornell, björkspirea, ungersk syrén, prestonsyrén,oxel, skogslind, rönn, hägg, asp, gråpoppel, ask, bok, gråal, vårtbjörk, trubbhagtorn.
Barr: Coloradogran, vitgran, en, lärk, bergtall, svarttall, skogstall
Klätter: Kaprifol

Några tillverkare och återförsäljare av vindskydd/växter

Jabo
Bauhaus
Beijer
Shopello
Plantagen
Blomsterlandet
Ikea
Odlarglädjen
Wernamo design