Trädgård

Insynsskydd i trädgården – 5 fina alternativ

Plank med viss genomsiktlighet klassas som spaljé.

Plank med viss genomsiktlighet klassas som spaljé. Foto: Malinsträdgårdochpyssel

För att du ska trivas och kunna slappna av ordentligt i trädgården är det viktigt med insynsskydd på väl valda platser.

Insynsskydd ute i trädgården är bra att ha där vi vill vara privata. Vi vill insynsskydda uteplatsen där vi äter och solar; altanen, terrassen eller trädäcket. Kanske vill du insynsskydda ett poolområde, ett utebad, eller så är det helt enkelt i tomtgränsen du vill skydda från insyn.

Som tur är finns det flera bra alternativ för att insynsskydda trädgården:

  1. Träd
  2. Buskar och häckar
  3. Plank
  4. Spalje, överliggare, nät
  5. Mur

De olika typerna av inssynsskydd har såklart sina för- och nackdelar.

1. Insynsskydda med träd

Träd som insynsskydd
Ett träd som ger bra insynsskydd vid poolområdet. Foto: Marlén Eskilsson

Ett träd i rätt höjd på tomten kan vara ett alldeles utmärkt insynsskydd sommartid när gröna löv bildar en kompakt skärm mot grannfastighet med fönster eller balkong på övervåningen.

För- och nackdelar med träd som insynsskydd: 

+ Naturligt
+ Vackert
+ Effektivt
+ Kräver inte bygglov

- Kan ta tid innan det når full höjd
- Kräver underhåll i form av t ex klippning eller att plocka frukt.

2. Insynsskydda med buskar och häck

Insynsskydd med häck

En tät häck är ett perfekt insynsskydd. Foto: voiceoftruthblog

Att ha buskar som insynsskydd är ungefär som att ha träd, med skillnaden att de snabbare når full höjd och går att köpa uppväxta och klara till ett hyfsat rimligt pris.

För- och nackdelar med buskar och häckar som insynsskydd: 

+ Naturligt
+ Vackert
+ Effektivt
+ Kräver inte bygglov

- Kräver underhåll i form av klippning

3. Insynsskydda med plank

Insynsskydd plank

Får du bara bygglov är plank ett förträffligt insynsskydd. Foto via Sara Enocson/pinterest.

Plank som insynsskydd ger snabbt och effektivt resultat. Välj ett material och en design som passar huset. Det finns en rad färdiga plank att köpa i bygghandeln, eller så väljer du att designa ett eget. Problemet kan vara att det i många fall krävs bygglov för plank.

För- och nackdelar med plank som insynsskydd:

+ Effektivt
+ Ger snabbt resultat 

- Kräver ibland bygglov

4. Insynsskydda med överliggare, spaljéer och nät

Insynsskydd med spaljé

När klätterväxterna etablerat sig blir insynsskyddet kompakt. Foto: Kungsbacka trädgårdsdesign

Där bygglovsreglerna gör att du inte kan bygga ett plank fastän det behövs, är ett alternativ att bygga något luftigt såsom en spaljé eller en överliggare på staketet som du får bygglov för och sedan fylla tomrummet med klätterväxter. Vill du inte ha växterna ger spaljén åtminstone lite inynsskydd.

+ Vackert
+ Effektivt när växterna etablerat sig

- Kan ta tid att etablera effektivt insynsskydd

5. Insynsskydda med mur

Insynsskydda med mur

Vacker mur i sten bildar ett massivt insynsskydd. Foto: Mokkasin

En riktig mur i sten eller betong ger ett stadigt fullt insynsskydd som kan passa särskilt om du har ett stenhus. Det här är förmodligen den dyraste typen av insynsskydd som tar längst tid att få på plats, men även att ta bort om du ångrar dig. Eftersom en mur inte är alls genomsiktlig kräver den ofta bygglov om du ska sätta den i tomtgräns. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

För- och nackdelar med att insynsskydda med mur:

+ Vackert
+ Effektivt 

- Dyr
- Kräver ofta bygglov

Välja insynsskydd

Ibland kan ett insynsskydd vara bygglovspliktigt. För träd, buskar och häckar krävs inget bygglov. Väljer du insynsskydd i form av plank, spaljé eller mur har du dock vissa regler att förhålla dig till, se nedan.

Nästa fråga är vad som passar till huset och platsen där insynsskyddet ska stå. Överväg noga och titta på bilder på insynsskydd för att få inspiration.

Och vad får insynsskyddet kosta? Har du en begränsad budget att förhålla dig till? 

Insynsskydd med växtskärm

Det finns färdiga växtskärmar byggda av nät och stolpar med klättrande murgröna att köpa från VegTech.

Bygglov för insynsskydd

Utan bygglov får du bygga en mur eller ett staket som är max 1,8 m högt, om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset. Ligger din uteplats eller något annat du vill insynsskydda närmare tomtgränsen än 4,5 m behöver du dock grannarnas skriftliga medgivande för insynsskyddet.

Staketet övergår i ett plank
Det låga staketet övergår i ett plank. Foto: Marlén Eskilsson

Går du längre ut från bostadshuset än 3,6 meter kan du nästan alltid sätta upp ett staket i normalhöjd utan bygglov, vilket ofta är 1,1-1,2 meter. Hör med din kommun vad som gäller hos dig. Det kan också skilja sig åt mellan kommuner hur tätt staketet får vara, vissa kräver till exempel minst 50 % genomsiktlighet. Detta staket kan sedan förses med en överliggare där du placerar en klätterväxt som insynsskydd.

Ett annat alternativ är att låta staketet övergå i en spaljé efter normal stakethöjd. Kontrollera med din kommun vad som klassas som spaljé, det kan till exempel vara att den ska ha 90 % genomskiktlighet för att vara godkänd.

Insynsskydd av flätad pil

Stocksundsgården har man byggt ett insynsskydd av flätad pil. 

Läs mer

Regler för att bygga altan och trädäck
Fönsterfilm - insynsskydd och skydd mot solen
Staket, plank, murar och häckar