Juridik, Tomt

Trivselhus avverkade skyddad skog utan lov

90 hus ska byggas utanför Karlstad och i samband med det ville Trivselhus hugga ner skog, men skogen de avverkade var skyddad.

Trivselhus har avverkat skyddad skog utan tillåtelse, detta för att bygga 90 hus i Björkås utanför Karlstad. Hustillverkaren uppger att de fått muntlig tillåtelse från kommunen, men ansvariga från kommunen säger till SVT att så inte är fallet.

Delar av marken som skogen stod på är skyddad från bebyggelse genom strandskyddet, och för att få hugga ner den måste den som avverkar få dispens från skyddet, något som Trivselhus inte fått enligt kommunen.