Tomt

Snöskottning ledde till misshandel

Pajala-bo skottade upp snö mot grannes uppfart.

Pajala-bo skottade upp snö mot grannes uppfart. Foto: Creative Commons.

Villkorlig dom till granne som slogs med käpp.

En konflikt om snöskottning ledde nyligen till ett misshandelsfall och villkorlig dom i Pajala. Två grannar ska ha blivit osams, alternativt redan ha varit osams en tid. Och efter att ena grannen vid ett flertal tillfällen plogat in den andra grannens uppfart har den inplogade grannen börjat fotografera sin uppfart i detalj. Detta retade upp förstnämnda grannen som gick till attack mot den fotograferande mannen med en käpp.

Tingsrätten dömde ut villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst till mannen som slog. Den 70-åriga mannen försvarar sig med att grannens fotograferande ska ha pågått en längre tid och upplevts som spionerande. Slagen, säger han, var därför självförsvar.

Den misshandlade grannen säger att det är polisen som bett honom att fotografera uppfarten.