Dörr, Trädgård

Skapa en inbjudande entré

Sittplatser vid entrén gör ditt hem mer inbjudande för gäster.

Sittplatser vid entrén gör ditt hem mer inbjudande för gäster.

Entrén är det första intrycket besökare får av ditt hem, den del av hemmet som du passerar oftast och som också oftast utgör den första mäklarbilden. Här bjuder Cajsa Jacobsson på massor av tips på hur du gör husets entré mer inbjudande.

– Många satsar pengar och tid på baksidan och det är såklart rätt, men jag kan tycka att framsidan är underprioriterad. Framsidan är det första intrycket besökare får av ditt hem, den del av hemmet som du passerar oftast och som också oftast utgör den första mäklarbilden. De pengar du lägger ner här är nog en satsning du får tillbaka, säger Cajsa Jacobsson som är trädgårdsdesigner och driver företaget Form & Funktion.

Cajsa har några grundtips för att skapa en inbjudande entré som fungerar oavsett vilken stil du har, andra är mer anpassade utifrån husets årtal och arkitektur.

Att balansera all sten med grönska är det första du bör tänka på. 

– Framsidan fyller många funktioner och kräver många hårdgjorda, plana ytor. Du ska ha infart för bilar, parkering, cykelplats, plats för soptunna och så vidare. Ett vanligt och naturligt misstag är då att de hårdgjorda ytorna blir för dominanta. Oavsett stil är det viktigt att planera in grönska i miljön på ett bra sätt, säger Cajsa Jacobsson.

Ett enkelt sätt att göra detta är genom att se över dina rörelsemönster. Ta papper och penna, rita upp huset och därefter streck som visar hur du rör dig på framsidan. Var går du exempelvis när du ska till bilen? Var går du när du ska ta cykeln? Vilken väg tar du ner till brevlådan? Soptunnan? Andra sidan huset? När du har identifierat de sträckor som du använder på framsidan kan du börja fylla ut tomrummen med levande material.

Om du har en liten framsida kan du skapa grönska med hjälp av ett träd, det tar upp liten yta vid marken men ger ändå ett stort grönt intryck.

Portal till äldre hus
Portal som ingång till äldre hus.

– Många tänker sällan träd men det skapar en fin skuggning och det balanserar upp den vertikala ytan från huset. Men välj inte träd som fäller kladd, typ bär och frukt. De smutsar ner bilar och kan färga stenläggningarna. Detsamma gäller buskar. Man behöver inte vara rädd för att välja bär, välj bara de som behåller sina bär långt in på hösten så att fåglarna hinner äta upp dem, tipsar Cajsa Jacobsson.

När det kommer till övriga gröna ytor, så som rabatter, marktäckande växter, häckar och liknande är det a och o att se över jordmån och växtzon. De växter du väljer ska trivas för att kunna göra ett fint intryck. Marktäckande växter gör att planteringar kräver mindre underhål. Vad du väljer för växtlighet i slutändan är upp till dig och hur mycket tid du har att underhålla.

– Rent allmänt är det så att buskar och marktäckande är mer lättskött än en perennrabatt. Många framsidor har norrläge, det vill säga morgon- och kvällssol, och då är det växter för halvskugga till skugga som du ska använda. Då finns det många fina marktäckande för detta läge: skuggröna, hasselört och myskmadra passar bra till naturtomt. Nävor finns för alla lägen och blommar vackert i rosa, lila eller vitt, säger Cajsa.

På en framsida är det extra viktigt att växtvalen är fina året runt. Växter som har vacker vinterform som höga perenna gräs, vintergröna blad- och barrväxter i olika form är en bra bas. Strössla ut så många vårlökar som möjligt på framsidan! Det är på den sidan av tomten man vistas så tidigt på säsongen, och få saker överträffar vårglädjen när man ser det spira längs entrégångarna.

Gången till husets entrédörr är också väldigt viktig. Undvik att anlägga den spikrakt från dörr till dörr. Kanske kan den förläggas längs ena sidan av parkeringen, men lite separerad från bilarna.

– Gångar intill bilinfart kan avskiljas med någon stor sten, höga gräs, vintergrönt eller bara en fris i form av kantsten. Besökare ska inte behöva kryssa mellan bilar utan parkeringen passar bättre som en separat plats. En gång som böjer sig med ett litet entrérum i slutet är fint. Vid entrén kan du ha en året-runt-bänk eller en liten sittgrupp där besökaren kan slå sig ner, detta mjukgör miljön och ger ett inbjudande intryck, säger Cajsa Jacobsson.

Krävs det trappor är grundrekommendationen att aldrig ha fler än tio trappsteg i följd. Trapporna ska, precis som gången, inte vara spikraka hela vägen upp till huset, det ska inte se ut som en tung evighetsstege. Efter tio trappsteg kan du till exempel anlägga ett viloplan, låta trappan svänga av åt något håll.

– Trappor som inte är lättgångna, det finns inget värre. Tänk igenom konstruktionen från början. Det är också viktigt att ha en släntväg upp, pirra, barnvagn med mera ska kunna komma upp. Kanske prioriteras släntvägen bort men ur säkerhetsaspekt bör du ha en sådan, säger Cajsa.

Hon tipsar även om att göra de två eller tre nedersta trappstegen lite bredare, på så sätt känns trappan mer välkomnande.

Utöver grundtips så som bänk, en separat mjuk entrégång och att balansera upp med grönska så kan du såklart ta ut svängarna om du vill. Du kan till exempel arbeta med belysning eller formgjuta i betong. En skulptur du tycker om kan både skapa myskänsla och personlighet. Gör specialkonstruktioner, välj annorlunda material eller tillför något oväntat – endast fantasin sätter gränser.

Stilen på huset
Självklart bör du även väga in vad du har för slags hus. Är det ett tegelhus från 60-talet, vitputsat funkishus eller sekelskifteshus? Ta en titt på ditt hus och fundera över vad det säger till besökaren.

– Trädgårdsdesignen ska återknyta till huset. Har du byggt ett avskalat, grånat cederträhus, tycker jag att man ska ha robust, rent och enkelt formspråk i trädgården. Men det behöver ju inte bli stelt för det. Använd dig av grönska men undvik de mest romantiska växterna. Medan om du har ett mysigt, klassiskt skärgårdshus kör du vimsiga pastelligt blommande doftande växter och runda former.

– Stilen du väljer på formspråk och alla växtval du gör beror på arkitekturen, säger Cajsa Jacobsson.

Lummig entré
Lummig entré.

Hon säger att du till exempel kan ha stolpar som upprepar sig till ditt moderna hus, eller om huset är av puts kan du till exempel skapa en stödmur av puts. Du kan också sätta belysning i stolparna eller låta klätterväxter klättra längs med dem.

Har du istället ett vitt skärdgårdshus så kan du jobba med vita snickerier, till exempel portaler, spaljéer och pergolor. Trägrindar och trästaket passar fint till den romantiska, klassiska stilen.

De som har tegelhus kanske kan satsa på influenser från engelsk trädgård.

– Vill man ha en engelsk cottage garden kan man göra ett uterum med en tegelvägg med rosor på för att återknyta till huset. Ett annat grepp är att gå mot en mer avskalad enkel design och arbeta med stora plattor. Men tänk på att det är svårt att modernisera ett tegelhus, speciellt om det är rödbrunt för arkitekturen är så exakt 60-70. Trädgårdar från den tiden är oftast otroligt trista, så det finns ändå mycket att göra för att fräscha upp design och växtval, utan att det blir stilbrott, säger Cajsa.

Ett mer generellt tips för tegelhus är att undvika samma storlek på markmaterialet som på teglet eftersom det blir plottrigt. Jobba hellre antingen med oregelbunden natursten eller med betongplattor.

Slutligen, att återanvända fasadmaterial eller fasadens färg eller ta kulören som du har runt fönstren och låta dessa gå igen i trädgården gör att du knyter ihop allt.