Trädgård

Slänt - del av trädgården med möjligheter

Trappa, buskar och träd i slänten.

Trappa, buskar och träd i slänten. Foto: Svensk Fastighetsförmedling

Har du en slänt i trädgården som du inte vet vad du ska göra med? Trädgårdsdesignern Cajsa Jacobsson har massor av förslag.

En tom slänt i trädgården kan till en början kännas som ett problem som är svårt att lösa. Hur förvandla denna backe till något positivt?

Trädgårdsdesignern Cajsa Jacobsson som är expert på Byggahus.se menar att slänten är det vanligaste problemet idag på nybyggda tomater. Ingen slänt är lik den andra och folk har olika tycke och smak. Dessutom ser omgivningen olika ut. Växtligheten ska matcha husets och trädgårdens design.

–  Det viktigaste är att man använder sina nivåer till något vettigt, säger Cajsa. Det finns så mycket mer du kan göra med en slänt än bara en betongmur.

Slänt med stödmur och trappa

Cajsa har anlagt trappa, växter och stödmur i den här slänten. Foto: Cajsa Jacobsson

I en slänt kan du till exempel:

  • Skapa ett vackert blickfång: plantera växter, alltifrån marktäckare till gräs, perenner, buskar och träd
  • bygga en snygg och funktionell trappa
  • terrassera i nivåer med passande stödmurar och varva gångar med t ex en uteplats
  • placera odlingslådor/pallkragsodling
  • placera rutschkana, pool, klättervägg
  • förlägga en funktion, t ex uteplats, lekplats, pool m m.
slänt

Terrasserad slänt med stenmur, buxbom och marktäckare. Foto: Lankford

Fundera igenom det här innan du börjar planera din slänt:

  • Vad får det kosta?
  • Hur mycket arbete vill du lägga ner?
  • Vad passar till huset?
  • Vad passar i omgivningen i övrigt?

Stödmur i slänten

Ibland behövs en eller flera stödmurar för att fixera massorna i slänten och förhindra att de rör sig. En mur kräver ofta bygglov, särskilt om den ska byggas i tomtgräns och är högre än 50 cm. Du kan bygga en stödmur av trä, betong, sten eller stål. Läs mer om stödmurar här

slänt med stenmurar

Terrasserad slänt med naturstensmur. Foto: Designrulz

Oregelbunden stödmur av slipers

Oregelbunden stödmur av trä. Foto: Thegardenclove/Kathy Woodward

Trappa i slänten

Ofta passar det väldigt bra att förlägga en trappa till slänten, något som är både funktionellt och estetiskt tilltalande. 

– En bra trappa ska vara inbjudande och lätt att gå i. Lägg gärna in vilplan, även om du har färre steg än 10, säger Cajsa.

trappa och stödmur i slänt

Här har Cajsa gjort en trappa, stödmur och planteringar i slänten. Foto: Cajsa Jacobsson

Materialet i trappan ska stämma med husets arkitektur, material och färger. Klicka här för att läsa mer om Fina trappor till trädgården. 

Terrasseringar – dela upp slänten i flera nivåer

Med flera stödmurar eller andra stöd kan du dela upp en slänt i olika nivåer av mer eller mindre plana ytor som binds samman med gångar och trappor. Det kräver en del markarbeten, men är definitivt värt besväret.

Trappor corten slänt

Ibland kan det passa att förlägga en sittplats på en utplanad yta i en slänt.

Uteplats slänt

Uteplatser i terrasserad slänt. Foto: Lejournaldelamaison

gabioner

Terrassea med gabioner. Foto: Gabion1 (UK)

Rabatt i slänten

Det kan bli hur vackert som helst om du väljer att plantera marktäckare, perenner, buskar och träd i slänten. Här gäller det att tänka igenom vilka växter som trivs på platsen. Sol, skugga, väderstreck, hur utsatt för vind platsen är. Enklast och mest underhållsfritt kan det vara att använda marktäckare.

slänt

En slänt Victoria Skoglund på Zetas visar på Instagram. Foto: Skrämdump

Odlingslådor eller pallkragar i slänten

Ett sätt att utnyttja slänten kan vara att placera odlingslådor där och det går bra med pallkragar om man vill. Byggahus medlem Mathias12 har odlingslådor i slänten. 

Odlingslådor i slänt

Medlemmen Mathias12 har byggt odlingslådor och en trappa i sin stora slänt.

lekplats i slänt

Lekplats i slänten. Foto: Hometalk