Juridik

Sjötomt förstörd av grannes entreprenörer

Paret Bengtsson vaknade till ljudet av grävmaskiner som körde sönder deras sjötomt.

Ett par i Lomma fick sin strandtomt demolerad när grannen skulle återställa erosionsskyddet på sitt hus. Enligt uppgifter till Sydsvenskan valde tre entreprenörer att köra sina grävmaskiner och lastbilar via parets sjötomt, detta utan dispens.

Marken visade sig dock vara sank och maskinerna sjunk därför ned. Stora plåtar fick läggas ut för att få upp dem igen. Efter tre dagars arbete valde paret att ta dit polisen och representanter från länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet stoppades då men parets tomt var redan uppkörd och gräsmattan förstörd.

Enligt länsstyrelsen pågår flera liknande ärenden just nu och det kan komma att bli tal om brott mot strandskyddet. 

– Vi har just nu ett antal ärenden på samma kuststräcka som handlar om reparationsarbeten av erosionsskydd efter stormen Sven. Vi ska ta ett samlat grepp om detta nu, säger Magdalena Lindberg Eklund till Sydsvenskan.