Poolföretag måste ersätta snöförstört pooltak

Ett av företagets pooltak, dock inte det som texten handlar om.

Ett av företagets pooltak, dock inte det som texten handlar om. Foto: Pooltakspecialisten.

Pooltaket gav vika i snön - husägaren har rätt att få tillbaka pengarna.

Pooltakspecialisten i Sverige AB och en husägare har hamnat i tvist efter att ett pooltak givit vika under ett av vårens snöfall. Enligt husägaren handlade det inte om någon större mängd snö - cirka 11 centimeter. Och beräkningar som gjorts visar att detta motsvarar cirka en fjärdedel av den snömängd som husägaren menar att företaget sagt att taket ska klara.

Men företaget håller inte med. De säger dels att de inte uppgivit någon maximal vikt utan bara sagt att taket är starkt. Dels att kunden har ansvar för att underhålla taket under vintern.

Konflikten har hamnat hos Allmänna Reklamationsnämnden. Så här skriver företaget som svar på husägarens anmälan.

- Bolaget kan inte hållas ansvarigt för att ett pooltak går sönder när det utsätts för alltför stora tyngder. Taken är starka men kräver uppmärksamhet under vintern. Det inträffade beror på grov försumlighet av kunden.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat allt underlag de fått in och kommit fram till att bolaget kommunicerar att taket klarar de nordiska kraven på höga snölaster. Eftersom man inte anger vilka dessa är, och inte skickar med skötselanvisningar som visar var gränsen går och hur taket ska skötas för att dessa inte ska överskridas, anser man att husägaren har rätt.

- Det är ostridigt att taket drygt ett och ett halvt år efter köpet gett vika. Med hänsyn till att Pooltakspecialisten utlovat att taket ska tåla höga snölaster bedömer nämnden därmed att pooltaket är felaktigt och att Pooltakspecialisten är ansvarigt för felet.

Husägaren har därmed rätt att få tillbaka hela köpeskillingen om 128 000 kronor. Taket ska också returneras utan kostnad för kunden.