Gör vinst på subventionerade tomter

Luleå har fått problem med hustomter från kommunen som säljs vidare i form av svarthandel på begagnatsajter.

Att stå i tomtkö i Luleå innebär att du kan få vänta flera år på att få köpa mark att bygga på, vilket gör att de som får tag på tomter från kommunen kan göra sig en rejäl hacka på att sälja dessa vidare. Men i kontraktet med kommunen står det att du vid köp av tomt inte får sälja den vidare, samt att du måste bygga hus på den inom två år.

Detta stoppar dock inte svarthandeln eftersom straffavgiften för att bryta mot kontraktet inte står i förhållande till den vinst du gör när du säljer tomten vidare. Norrbottenskuriren rapporterar att tomterna kostar 180 000 kronor från början men säljs vidare för flera hundratusen. En familj sålde sin tomt för 600 000 kronor. Straffavgiften är 150 000 kronor vilket innebär att familjen gjorde en vinst på 175 000 kronor efter inköp, skatt och straffavgift.