Flera välkända trädgårdsväxter klassas nu som invasiva

Jättedaggkåpa.

Jättedaggkåpa. Foto: Blomsterlandet.

Snöbär och jättedaggkåpa är två exempel på växter som tagit sig in på listan.

Naturvårdsverket har sett över växtutbudet i Sverige och uppdaterat listan över invasiva arter - således de arter som har en förmåga att sprida sig väldigt snabbt och ta över i trädgården. Bland de nya arterna på listan finns flera välkända trädgårdsväxter. Bland annat häggmispel, jättedaggkåpa och snöbär. 

Totalt är cirka 30 procent av arterna på listan nya ur den bemärkelsen att de inte varit med på listan tidigare. En stor andel av dem anses problematiska idag, exempelvis parkslide. En annan grupp utgörs av de som kan bli problematiska i framtiden om vi inte gör något redan nu, där räknas exempelvis jättedaggkåpa in.

Naturvårdsverket rekommenderar handlarna att inte sälja invasiva arter, och trädgårdsägare att inte odla dem.

- Förutom de idag välkända invasiva arterna vill vi uppmärksamma trädgårdsbranschen på de arter som kan bli morgondagens problemarter. Vissa buskar, främst de med röda bär, sprids lätt av fåglar ut i naturen och arter med aggressiva rotsystem som parkslide är kostsamma att ta bort, därför är det klokt att redan nu se över vilka arter som säljs för att undvika att framtida problem, säger Mora Aronsson, botanist på Artdatabanken.