Vad är mitt ansvar när det gäller invasiva arter i trädgården?
så för att förekomma
Det handlar INTE om ansvar vid försäljning.
Utan om jag inte rycker alla lupiner på min tomt. Utan njuter av dessa. Inte göra någonting mer. Inte försöka föröka dessa utan kanske att vattnar blommorna om det är torrt ute. Eller om vi har parkslide på tomten. Vi utgår i resonemanget att dessa växter klassas som invasiva. Så jag inte längre får ta sticklingar på min älskade parkslide och sälja:p
Jag hittar att det finns straffansvar, men jag tror inte det bara var invasiva arter och verkar handla om lite större saker, tex plantagen skulle börja sälja Parkslide ;)

Jag vill tro att för en vanlig människa inte finns något straff ansvar. Men jag vet inte.
 
 • Gilla
Mats48 och 2 till
 • Laddar…
Lupiner omfattas inte av någon lagstiftning.
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
 • Gilla
Maria T och 3 till
 • Laddar…
Ni har rätt det vet jag.
Jag tyckte jag skrev att man skulle låtsas... Men ibland drömmer man mer än man skriver.

Jag hittade en växt som hade ett roligt namn
kabomba, Den är klassad som invasiv i EU. Om inte annat så leker vi den leken.
Att jag inte får sälja den inte heller driva upp den. Samt massa andra saker.

Så vi utgår från att jag har den.hemma i min trädgård..
Frågeställningen är om jag inte gör något alls vattnar lite lagom. Varken försöker klippa ner den eller odla upp ännu fler.


Det roliga är att jag vet inget om växten jag har som exempel
 
Det är en EU-förordning som styr i grunden, men som uppdrar åt medlemsstaterna att säkra efterlevnaden av förordningen. I Sverige innebär det rimligen att det är brott enligt miljöbalken vi pratar om.

Jag vet inte exakt vad, och reglerna fokuserar definitivt mer på spridningen i stor skala än skötsel av ett enstaka bestånd. Så det lär väl röra sig om smäll på fingrarna, möjligen parat med höga ekonomiska kostnader (ej straff) om man anses skyldig att stå för sanering av marken.
 
 • Gilla
Heij83
 • Laddar…
Claes Sörmland
Bananskalare Bananskalare skrev:
Ni har rätt det vet jag.
Jag tyckte jag skrev att man skulle låtsas... Men ibland drömmer man mer än man skriver.

Jag hittade en växt som hade ett roligt namn
kabomba, Den är klassad som invasiv i EU. Om inte annat så leker vi den leken.
Att jag inte får sälja den inte heller driva upp den. Samt massa andra saker.

Så vi utgår från att jag har den.hemma i min trädgård..
Frågeställningen är om jag inte gör något alls vattnar lite lagom. Varken försöker klippa ner den eller odla upp ännu fler.


Det roliga är att jag vet inget om växten jag har som exempel
Cabomba caroliniana har varit en mycket vanlig akvarieväxt och kan sprida sig i vattendrag i varmare klimat än Sveriges så att dessa växer igen. EU vill nog helt enkelt ha bort denna från akvarie- och dammhandeln.

Låt oss säga att du nu odlar kabomba i din trädgårdsdamm och din granne Prysselius gör en tillsynsanmälan till länsstyrelsen i det län som du bor. Ja nu måste länsstyrelsen agera eftersom de har tillsynsansvaret enligt miljöförordningen. Länsstyrelsen kommer troligen att skriva till dig och informera om att du är föremål för ett tillsynsärende gällande att du odlar och förökar kabomba på din fastighet, troligen kommer de också att ange ett datum när ett tillsynsbesök kommer att ske på din fastighet. De kan eventuellt också göra ett tillsynsbesök utan om att informera dig först men eftersom det berör din hemfridszon vid bostaden är ett rimligare agerande från myndighetssidan att de bestämmer en tid med dig. Möjligheten att träffa dig ger också ett utmärkt tillfälle för tillsynen att förklara ditt ansvar att göra dig av med kabomban och instruera dig hur det sker på ett säkert sätt så att det inte får fötter.

Vägrar du nu att göra dig av med kabomban detta så är nästa steg för länsstyrelsen att förelägga dig att göra det inom en viss tidsram. Om du nu fortfarande inte gör det som myndigheten har beslutat så föreläggs du att göra det mot vite.

Vid varje myndighetsbeslut så kan du överklaga beslutet så tiden går. Innan du ens har kommit så här långt har vintern kommit och kabomban fryser ihjäl - den är ju från den amerikanska södern.
 
Redigerat:
 • Gilla
 • Haha
HildeQ och 7 till
 • Laddar…
A AndersS skrev:
Nu är det ju en juridiktråd, men välj en växt som det idag är problem med i vissa vattenområden.
Usch, nej! Kalla växten a istället. Och sen anonymiserar du även fastighetsägaren och kallar denne A.

Om det är lämpligt att välja a och A när dessa är till förväxling lika och man hade kunnat välja vilken sorts symbol som helst eller börjat med X för bevis eller personer istället? Förstår inte frågan, men låt oss säga A.A. om personen då!

:geek:;)
 
 • Älska
-MH-
 • Laddar…
D Dilato skrev:
Lupiner omfattas inte av någon lagstiftning.
Nej, men Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag om att Parkslide, Lupiner, Kanadensiskt gullris, Vresros och ytterligare några växter ska omfattas. Det är växter som inte är helt ovanliga i trädgårdar. Så frågan är definitivt av intresse.

Jag kan tänka mig att man skulle kunna få ett föreläggande om att ta bort växten. Jag är mer nyfiken om vilket ansvar som hamnar på trafikverket, speciellt lupiner är ju på vissa håll väldigt spridda längs vägar.
 
 • Gilla
OramaC och 3 till
 • Laddar…
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket hävdar att fastighetsägare (privat, företag, stat och kommun etc.) är själva skyldiga att ta bort invasiva arter.
Påföljder kan bli föreläggande från länsstyrelsen, böter och till slut att de skickar ut personal som sanerar och sickar räkningen för insatsen till fastighetsägaren: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-ar-de-invasiva-arterna-som-vantas-bli-forbjudna

Hur sannolikt det är att det blir någon påföljd över huvud taget kan man ju dock fundera över.
 
Claes Sörmland
D Daniel 109 skrev:
Jag kan tänka mig att man skulle kunna få ett föreläggande om att ta bort växten. Jag är mer nyfiken om vilket ansvar som hamnar på trafikverket, speciellt lupiner är ju på vissa håll väldigt spridda längs vägar.
Det vanliga är ju att Trafikverket förvaltar en väg med vägrätt enligt väglagen utan att äga marken. Vägrätt är ju liknande ett härskande servitut med bästa servitutsrätt och ändrar inte på det faktum att det är fastighetsägaren som äger växtligheten på fastigheten, t ex lupiner. Vägrätten ger Trafikverket omfattande rättigheter att bestämma över markens eller utrymmets användning, t ex klippa vägrenen och efter länsstyrelsen beslut så kan även träd eller buskar intill ett vägområde som medför olägenheter för trafiksäkerheten avlägsnas eller kvistas genom Trafikverkets försorg (30 och 53 §§ väglagen). Men i grund och botten är det markägarens växtlighet och ansvar. Och jag antar att blomsterlupinerna inte håller sig exakt inom vägområdet utan gärna breddar beståndet in på angränsande mark där Trafikverket saknar vägrätt.

Om sen regeringen bestämmer sig för att blomsterlupiner längs landsvägarna är ett rejält problem så är det ju en smal sak att ge Trafikverket i uppdrag att utrota dessa och anslå budgetmedel. Det sker genom ett regeringsbeslut t ex i form av en formulering i Trafikverkets reglerbrev. 50 personer med bil och tillstånd att använda glyfosat anställda under sommarmånaderna under säg tre år och sen lär lupinbeståndet vara rejält tillbakatryckt längs vägarna.
 
 • Gilla
Bjorn_papabear och 2 till
 • Laddar…
Okej. säg att jag har tromsöloka och av någon anledning tycker jag att dessa växter är häftiga så jag låter dessa vara
Vi har en tyst överenskommelse, jag gör ingenting åt växten och växten gör ingenting åt mig.
Jag gör ingenting för att den ska föröka sig.
Kan detta vara straffbart? Är jag skyldig att utrota dessa växter?
 
Det som i teorin skulle kunna hända är att du får ett föreläggande med hot om vite. Du riskerar med andra ord inget straff om förrän du vägrar följa föreläggandet. Det är så jag uppfattat det i alla fall.
 
Det ligger någonting i det.
Eftersom man måste ta bort ogräset så kan man fundera på hur lång tid man får på sig. Eftersom ingenting förvånar mig så skulle det inte vara förenat med brutalt vite och allting borta på en månad. Miljöbalken...
Å andra sidan det saknas uppsåt. oaktsamhet? Tycker nog inte det handlar om oaktsamhet.
Skulle inte förvåna mig om att fe skulle vara värre att inte ta bort invasiva växter före sanering av sin trädgård där det står ett gäng skrotbilar som droppar olja. Där man totalt ignorerar den svarta pölen som blir större.
Invasiva växter är nog mycket värre.....
Olja är en naturlig produkt så de förstör inte marken.
Invasiva växter.... Mycket värre. Nån har bestämt att det här vill vi inte ha.
Om nu lupiner blir klassade som invasiv då tappar jag förtroendet för det hela.
Om jag minns rätt har de funnits sedan 1870 talet. Så nån måste verkligen avsky den när den efter alla dessa år kallas för invasiv... Tycker väl att om den ännu inte har lyckats konkurrera ut de inhemska så är frågan om den någonsin gör det.
De växter som Nu klassas som inhemsk har säkerligen varit invasiv. Själv tappar jag förtroendet för invasiva växter. Parkslide lan göra skada på både hus och asfalt. Teoretiskt alltså.... Men va jag vet så är inte lupinen direkt känd för att borra sig in i avloppsrör. Största brottet är att den tar plats för någon inhemsk art Som kanske hade turen och dök upp 10år tidigare.

Men vi är intr där ännu
 
 • Gilla
4774 och 1 till
 • Laddar…
Lupiner är definitivt ett problem på sina håll. Den breder ut sig i vägkanter och tränger ut en inhemska floran. Dessa utrymmen är ett av de sista ställen som många av våra hotade ängsväxter finns på efter som ängar i princip inte finns längre. 150år. En väldigt kort tid i ekologiskt perspektiv. Lupiner sprider sig dessutom bara några meter om året om den inte får hjälp. Att den finns främst läng vägar är sannolikt beroende på att frön faller från transporter av trädgårdsavfall. Något som blev vanligt först på 70talet.

Lupiner är definitivt problematiska.
 
 • Gilla
Elektra och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.