Fler känner sig otrygga i sitt bostadsområde

Statistik ur rapporten.

Statistik ur rapporten. Källa: Nationella Trygghetsundersökningen.

Från att ha legat relativt stabilt de senaste åren ökar nu andelen som känner sig otrygga i sitt bostadsområde.

Andelen som känner sig otrygga i sitt bostadsområde har ökat från 15 till 19 procent under sista året, detta från att ha pendlat mellan 15-16 procent senaste åren. Tittar vi enbart på husägare har siffrorna istället rört sig från 9 procent 2015 till 13 procent 2016. Ökningen är tydlig både i mindre och större städer.

Otrygghet och oro för brott har ökat påtagligt jämfört med förra året, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från den relativt stabila trend vi sett sedan 2009, säger Emelie Hambrook, utredare hos Brottsförebyggande Rådet, Brå.

Siffrorna kommer från Nationella Trygghetsundersökningen som presenterades av Brå under en konferens i Sälen. Där kan även utläsas att andelen som uppger att de drabbades av bostadsinbrott 2015 var cirka en procent. Dock är siffran något högre bland husägare än bland lägenhetsboende, 1,3 procent mot 0,8 procent.

- Sedan undersökningen inleddes 2006 har andelen hushåll som blivit utsatta för bostadsinbrott legat relativt stabilt kring 1 procent, enligt rapporten.

Otryggheten och rädslan för inbrott har dock ökat något under 2016, cirka var femte hushåll oroar sig över detta.