Ekonomi

Vanligt att oroa sig över inbrott

Antalet inbrott ligger på samma nivå som tidigare år, men oron över inbrott är betydligt högre än det faktiska antalet.

Medan brotten mot enskild person ökar ligger bostadsinbrotten kvar på samma nivå som tidigare, detta visar en färsk rapport från Brå. Enligt deras nationella trygghetsundersökning uppger 1,8 procent att de utsattes för inbrott förra året, vilket ligger i linje med både 2016 och 2017. 1,8 procent motsvarar cirka 82 000 hushåll.

- Andelen hushåll som utsatts för bostadsinbrott varierade under större delen av mätperioden kring en relativt stabil nivå, men 2016 ökade nivån något, och andelen har sedan dess legat kvar på den något högre nivån, skriver Brå.

Vanligast är det att denna typ av brott sker i en storstad, och det är också något vanligare att den utsatta bor i ett flerfamiljshus.

- Andelen som utsattes var något större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,9 respektive 1,7 %), skriver Brå.

Siffrorna för hur många som oroar sig för inbrott ligger också på samma nivå som tidigare, vilket innebär att 27 procent känner denna oro - en relativt hög siffra i förhållande till hur många inbrott som sker.