Takföretag och privatperson tvistar men ARN ger husägaren rätt

Hängrännor som behöver bytas, dock ej hängrännorna som vi skriver om i artikeln.

Hängrännor som behöver bytas, dock ej hängrännorna som vi skriver om i artikeln. Foto: Medlemmen niyuley

Skulle hängrännorna tätas eller bytas ut? Det tvistar ett företag och en husägare i Gävle om.

En husägare som fått sitt tak renoverat har i efterhand hamnat i konflikt med byggföretaget, bland annat på grund av avsaknad av nya hängrännor. Enligt husägaren skulle nya hängrännor ha monterats och han skulle även ha fått krön-, fot och fasadplåtar. Takföretaget menar å andra sidan att man förklarat för husägaren att denna inte kunde få nya hängrännor monterade till det priset, och har istället lovat att täta de gamla hängrännorna.

- Om nya rännor enligt beställningen skulle kunna monteras var en förutsättning att befintligt tätskikt revs upp, vilket bolaget enligt standard inte gör. Detta hade lovats muntligen av säljaren men var inte förankrat hos byggprojektledaren och därmed inte inlagt i ordern. Det innebär att säljaren inte tagit betalt för detta moment (rivning). För det fall kunden hade velat ha denna lösning ändå, hade det blivit en helt annan prisbild, vilket bolaget förklarat vid flera tillfällen. Därför gjordes en överenskommelse med kunden om en alternativ lösning bestående av tätning, skriver byggföretaget Rustabo i Sverige AB i sitt svar på den anmälan som husägaren gjort till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget har dock inte kunnat presentera bevis för att denna överenskommelse om tätning faktiskt skett. Därför väljer Allmänna Reklamationsnämnden att besluta att företaget bör åtgärda takarbetet så att det blir fackmässigt utfört.

- I beställningen av tjänsten anges att bl.a. fotplåt, krönplåt, fasadplåt och rännor ska monteras. Det är utrett att nya plåtar och hängrännor inte monterats. Rustabo i Sverige AB har genom den presenterade utredningen inte bevisat att beställaren godkänt tätning av hängrännorna i stället för byte. Eftersom avtalat arbete inte utförts är tjänsten därmed felaktig och bolaget är ansvarigt för felen, skriver de i sitt beslut.