Fasad

En fasad kan bestå av träpanel, rött tegel, gult tegel, vara putsad, eller ha ovanligare material som t ex betong, eternit eller fibercement. Oavsett vilken fasad du har så hittar du fakta, tips och råd om den här under rubriken fasad.