Svenskt Trä tar fram handbok om takstolar

Takstolar i trä är vanliga i småhus, men kan se lite olika ut.

Takstolar i trä är vanliga i småhus, men kan se lite olika ut. Foto: Svenskt Trä

Det ska bli enklare att dimensionera och projektera takkonstruktioner i trä.

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Svenska Takstolsföreningen har tagit fram en handbok för den som ska dimensionera eller projektera takkonstruktioner i trä. Takstolshandboken är tänkt att fungera som ett guidande hjälpmedel, både när det kommer till vilka olika takstolskonstruktioner det finns, och kring stabilisering av takstolar.

- Takstolar är idag en långt utvecklad produkt som möjliggör stora och fria spännvidder. Det är viktigt att takstolar stabiliseras på rätt sätt annars riskerar byggnaden att rasa när den utsätts för exempelvis stora vind- eller snölaster, säger Petter Werner som är konstruktör på Svenskt Trä.

Takstolshandboken finns för gratis nedladdning här.