Styrräntan höjs rejält

Styrräntan höjs med 1 procentenhet.

Styrräntan höjs med 1 procentenhet. Foto: Marlén Eskilsson.

Styrräntan, den ränta som bland annat påverkar bolånen, höjs med en procentenheter.

Idag kom det väntade beskedet att Riksbanken höjer styrräntan för att stävja inflationen. Det innebär att även bolåneräntorna kommer att fortsätta uppåt.

Styrräntan är nu på 1,75 procent, det innebär en höjning på 1 procentenheter i ett enda svep, något som är ovanligt.

Riksbanken meddelar även att man ser att den kommer att behöva höjas ytterligare det kommande halvåret, men säger i samma mening att det är svårt att veta hur inflationen ter sig framöver då det är så många påverkansfaktorer i spel.

- Flera faktorer har bidragit till att driva upp inflationen. Under pandemin uppstod globala obalanser mellan utbud och efterfrågan. Rysslands krig i Ukraina har drivit upp priserna än mer på flera viktiga råvaror och skapat allvarliga störningar på energimarknaderna i Europa, vilket fått el- och gaspriser att stiga till mycket höga nivåer. Men att konsumentpriserna i Sverige blivit så höga beror inte bara på påverkan från omvärlden utan också på att konjunkturen i Sverige varit god, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att få ner inflationen till 2 procent.

Prognos för styrräntan*
  2022 kv 3 2022 kv 4 2023 kv 3 2024 kv 3 2025 kv 3
Styrräntan 0,82 (0,76) 1,90 (1,36) 2,53 (1,94) 2,47 (2,01) 2,35