Stort intresse för solceller men också tveksamheter

Solceller på ett tak.

Solceller på ett tak. Foto: Bixia.

Många är sugna på solceller men färre slår till på grund av hög investeringskostnad och frågetecken kring lönsamhet.

Elbolaget Bixia har undersökt hur många som är intresserade av att installera solceller. Resultatet från undersökningen slår fast att 49 procent har tittat på detta med stort intresse.

Anledningen till att man inte slagit till handlar främst om att man inte är helt säker på att investeringen är lönsam. Det är komplicerat att räkna ut hur fort investeringen betalar av sig. Dessutom är inte det politiska läget helt självklart när det kommer till solcellsbidraget.

Politikerna meddelade nyligen att bidraget sänks till 20 procent av installationskostnaden, samt att man skjuter till pengar så att fler kan ta del av potten. Dock är det många som står i kö och har gjort så under en längre tid utan att få besked om utbetalning. Du måste först installera solcellerna innan du kan söka bidrag, och därefter får du tillbaka pengar efter att din ansökan har behandlats i turordning.

Bixia slår alltså fast att intresset är stort men att även investeringskostnaden är hög och många därför tvekar. Förra sommaren var dock väldigt varm och har bidragit till det ökade intresset.

4 procent av de tillfrågade hade redan solceller på taket.