Snabbast stigande rörliga räntan sedan 1992

Storbankerna spår att den rörliga boräntan kliver över 5 procent under nästa år.

Storbankerna prognosticerar att boräntan kommer att gå över 5 procent under 2023, detta avser då den rörliga räntan. Swedbank slår fast att det är den snabbaste uppgången av den rörliga boräntan sedan 1992. 

– Det innebär en påtaglig uppgång sedan början av 2022 då samma ränta låg på cirka 1,5 procent, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Orsaken är fortsatt den stigande inflationen. Riksbanken och övriga ekonomiska institutioner runtom i världen fortsätter att strama åt finanspolitiken för att komma tillrätta med ekonomin, och följden blir att styrräntan höjs vilket i sin tur påverkar boräntorna.

Samtidigt har hushållen ovanligt höga elpriser som krymper marginalen i plånboken. Nordeas expert oroar sig över att följdverkningarna av de kraftiga räntehöjningarna kommer att slå för hårt mot hushållen.

– När de höjer så här mycket så här snabbt så hinner man inte se konsekvenserna. Det ser vi först om något kvartal eller halvår. Så därför vore det bra om det kom in svag konjunkturdata, så de blir lite mer försiktiga och kan ta små steg i stället för de här jättekliven man tar runt om i världen, säger Annika Winsth, chefekonom hos Nordea, till Aftonbladet.

Storbankerna spår att inflationen kommer att bromsa in först under nästa år och att det därefter planar ut något med räntehöjningar och övrigt.