Sjunkande huspriser enligt SCB:s senaste siffror

Sjunkande huspriser enligt SCB:s senaste siffror

Foto: Bulowlind

Huspriserna sjunker något under senaste kvartalet.

Huspriserna sjunker med 1 procent under första kvartalet i år jämfört med kvartalet före, detta visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Priserna sjunker i 13 län och stiger i 6. På årsbasis är de däremot oförändrade i riket som helhet.

- Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Västerbottens och Norrbottens län med 5 procent, följt av Uppsala län med 4 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

Störst ökning hittar vi i Dalarna med en 3-procentig uppgång, och Kronoberg med en 2-procentig sådan.

I dagsläget får du i genomsnitt betala 3,1 miljoner kronor för ett hus i Sverige.

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år

Län

       

Stockholm

1 421 5 735 0 -3

Uppsala

341 3 170 -4 -2

Södermanland

302 2 591 +1 +1

Östergötland

424 2 957 -2 +1

Jönköping

350 2 085 -2 -4

Kronoberg

222 2 114 +2 +5

Kalmar

331 1 679 -2 0

Gotland

50 3 017 -2 -3

Blekinge

169 1 971 -1 +5

Skåne

1 476 3 073 -1 +2

Halland

357 3 230 -1 +3

Västra Götaland

1 613 3 298 +1 +2

Värmland

286 1 818 +1 +5

Örebro

298 1 910 0 +3

Västmanland

304 2 442 -2 -1

Dalarna

303 1 749 +3 -2

Gävleborg

296 1 859 +1 +2

Västernorrland

245 1 520 -3 -5

Jämtland

110 1 760 -3 +3

Västerbotten

264 2 182 -5 -5

Norrbotten

261 1 755 -5 +1

Storstadsområde

       

Stor-Stockholm

1 421 5 735 0 -3

Stor-Göteborg

882 4 605 +2 +2

Stor-Malmö

645 3 984 -1 +1

Hela landet

9 423 3 080 -1 0