Så mycket ökar kostnaderna för hushållen fram till 2023

Så mycket ökar kostnaderna för hushållen fram till 2023

Inflationen ihop med de höjda räntorna, elpriserna och bränslepriserna gör att det blir rejält dyrare för hushållen.

Årskostnaderna för ett genomsnittligt hushåll kommer att ha ökat med 70 000 kronor fram till 2023, detta visar en beräkning som Stockholms Handelskammare har genomfört. Bara det senaste året har utgifterna ökat med 33 054 kronor. Fram till april 2023 räknar man med att denna kostnadsökning stigit till 52 964 kronor för att därefter öka med ytterligare drygt 19 900 kronor under året. 

– Det blåser upp till storm för svenska hushåll i allmänhet och för stockholmshushållen i synnerhet. Det är ökade kostnader vart än man vänder sig och det kommer bara att bli värre, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I Stockholm motsvarar ökningen av årskostnaderna närapå den disponibla inkomsten för ett sammanboende par med två barn. 

Samtidigt konstaterar Stockholms Handelskammare att det är viktigt att politikerna inte ökar skattetrycket för privatpersoner och företag i situationen som råder. Detta eftersom det skulle kunna leda till ökad arbetslöshet och därmed högre tryck på finanserna.

– Riksbankens väntade räntehöjningar kommer göra att det ekonomiska läget försämras. Sentimentsindikatorer och prognoser pekar på pessimistiska hushåll, lägre konsumtion och fallande bostadspriser. Därtill föreligger en osäkerhet kring hur länge kriget i Ukraina kommer medföra problem för handel och inflation. Ekonomin balanserar på slak lina, men de offentliga finanserna är goda och Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Vi borde kunna rida ut stormen utan skattehöjningar för redan hårt pressade hushåll, säger Stefan Westerberg.