Renovera

Tvingades sälja Ferrari för att kunna renovera slott

I ett reportage i Dagens Industri berättar slottsherren Anders Jarlskog om hur han köpte ett 800 kvadratmeter stort slott för 3 miljoner kronor i Fulltofta som sedan visade sig kräva renoveringar på närmare 6 miljoner kronor. Anders Jarlskog hade bara budgeterat för renoveringar värda omkring hälften av den kostnaden, och blev därför tvungen att sälja både en Ferrari och en Lamborghini för att ha råd.

Slottet hade stått och förfallit i flera år vilket innebar att det fanns en hel del byggjobb och justeringar som behövde göras. Bland annat byttes pannan ut mot jord- och bergvärme, den rosa plastfärgen på fasaden byttes mot gul sandkalk och vattensystemet renoverades så att Anders slapp dricka rostigt vatten. Slottet upgges nu ha en energikostnad på cirka 350 000 kronor om året.