Ska få badrummet omrenoverat efter miss

Skruvskallar skapade bulor på väggen i husägarens nya badrum.

En badrumsentreprenör i Partille utanför Göteborg får backjobb efter att Allmänna Reklamationsnämnden granskat ett badrum som de renoverat med trist resultat. Badrumsväggen hade flertalet bulor som stack ut. Det visade sig vara skruvskallar som inte skruvats i ordentligt.

Företaget ansåg att det inte var deras ansvar eftersom det var en underentreprenör som skött den biten. De slutade att svara husägaren som då gick till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Företaget skyller på underentreprenören men detta är något som företaget får ta ansvar för. NN begär därför att felen ska avhjälpas av företaget, alternativt att företaget ska ersätta honom med 39 725 kr för vad det skulle kosta att låta ett annat företag avhjälpa felen, står det i anmälan.

Företaget har svarat på den så här:

- Skruvar släpper inte men kan möjligtvis av företaget inte ha skruvats in tillräckligt. Det företag som har utfört spackel- och sliparbete borde därför ha märkt detta. För eventuella fel på inredningsmonteringar eller elinstallationer kan företaget hjälpa honom med men resterande fel får han ta med det andra företaget.

Allmänna Reklamationsnämnden beslut är kort och koncist. Det är badrumsentreprenörens ansvar att åtgärda felen eftersom de är avtalspart.

- Av utredningen i ärendet framgår det att det har förekommit fel i tjänsten på det sätt som NN påstått. Det framgår även att det är AMK Bygg AB som är NN:s avtalspart. AMK Bygg AB ansvarar även för arbeten som utförts av företag som AMK Bygg AB har anlitat. AMK Bygg AB ska därför rekommenderas att avhjälpa felen, skriver nämnden.