VVS, Renovera

Gar-Bo: Nya golvbrunnar får ofta anmärkningar

Försäkringsbolaget noterar allt fler utförandefel på golvbrunnar vilket leder till ökad risk för vattenskador.

Felmonterade golvbrunnar är ett av de vanligaste felen som landar på försäkringsbolaget Gar-Bo:s bord. I en färsk rapport skriver de att de nu drar igång ett nytt projekt tillsammans med sina besiktningsmän för att komma tillrätta med problemen, det så kallade Golvbrunnsprojektet. Målet är att minimera antalet skador till följd av felaktigt installerade golvbrunnar.

- Vi har utifrån skadeanmälningar och besiktningsprotokoll konstaterat att det är för många utförandefel på golvbrunnar. Vad detta beror på vet vi inte och projektets mål är att ta reda på varför det blir fel och vad vi kan göra för att förbättra situationen, berättar vd Peter Wipp.

Projektet kommer att gå till som så att besiktningsmännen under 2 månaders tid fotograferar alla golvbrunnar som besiktigas, vilket ger cirka 1 000 fotografier. Dessa bilder kommer sedan att analyseras för att försöka få fram vad det är som blir fel under installationerna. Målet är att branschen sedan ska kunna förbättra sina rutiner utifrån den informationen.