Fukt och mögel: Allvarliga brister i var tredje hus

Många hus, både nya och gamla, är drabbade av fuktskador enligt en granskning som Anticimex gjort.

Var tredje småhus är drabbat av allvarliga fukt- och mögelskador visar en Anticimex-rapport som Svt tagit del av. Totalt har 21 257 småhus, byggda mellan 1919-2013, besiktigats vid försäljning och resultatet har sammanställts till den rapport som nämns. I hus byggda 1990 är statistiken något bättre, där har 20 procent allvarliga skador, jämfört med 30 procent hos hus äldre än 1990.

Inte så oväntat är skador i våtutrymmen överlag vanligast. En tredjedel av skadorna där är av sådan art att de behöver åtgärdas omedelbart.

– Jag tror att mycket beror på okunskap. Vanligt är att fuktskador uppstår i anslutning till golvbrunnen. Ofta låter man den gamla golvbrunnen sitta kvar i nyrenoverade våtrum och det fungerar nästan aldrig tillsammans med moderna tätskikt, säger Per Bergström hos Anticimex till Svt.se.