Kamin

Slutnotan för kaminen från Eldabutiken blev 255 000 kr

Eldabutiken i Haninge skulle ta Johan till tingsrätten för att han höll inne betalning för dåligt installerad kamin. Johan konstaterar i efterhand att de instanser som finns för privatpersoner som hamnar i tvist med företag är verkningslösa. – Jag tog kontakt med Hallå Konsument som sa att jag hade rätt och borde slåss för min sak, säger en uppgiven Johan Nordin.

Johan fick betala dyrt för kaminen från Eldabutiken.

Johan fick betala dyrt för kaminen från Eldabutiken. Foto: Privat

Vi har tidigare skrivit om konflikten mellan Johan och Eldabutiken i Haninge. Du kan läsa hela bakgrundshistorien här:

Eldabutiken levererar kamin som läcker rök men stämmer sin kund i tingsrätten
Eldabutiken framhärdar - Johan Nordin ska betala för kaminen som inte fungerar

Nu har Johan och Eldabutiken i Haninge förlikat och vi checkar in för att se hur det gick för Johan och konflikten rörande braskaminen.

Bakgrund till konflikten

Johan köpte en kamin till ett värde av 50 000 kronor, som inklusive installation skulle kosta 78 610 kronor för kamin, skorsten och arbete. Men när installationen var klar gick det inte att stänga luckan ordentligt. Överdelen av kaminen var skevt monterad och såg inte alls ut som den hade gjort i butik.

Johan reklamerade, men Eldabutiken i Haninge ansåg att det inte var några fel på kaminen och att installationen var korrekt utförd. Därefter har parterna tvistat. Eldabutiken menar att de uppfyllt sin del av avtalet, medan Johan anser att kaminen bör bytas ut eller renoveras till fungerande skick.

Eftersom Johan höll inne betalning exklusive handpenning så valde Eldabutiken att stämma honom på denna summa, totalt 60 655 kronor.

I samband med att vi skrev om tvisten talade vi även med koncernen Eldabutiken. Deras företrädare förklarade att de som varumärke inte har någon kontroll över hur deras anslutna handlare agerar, eller i det här fallet behandlar kunder, och att de bara kunde beklaga och försöka trycka på om att situationen skulle lösas. De var villiga att kompensera Eldabutiken i Haninge för deras ekonomiska kostnader, mot att man kom fram till en lösning. Just då var dock inte Eldabutiken i Haningen intresserade av detta, så när artikeln publicerades skulle fallet fortfarande upp i rätten.

Så blev utfallet

Nu har man dock nått fram till en förlikning, så det blev ingen rättegång. Johan och Eldabutiken i Haninge har kommit överens om att bägge parter står för sina respektive rättegångskostnader, och att Johan får en ny kamin. Eftersom hans advokatkostnader låg på 348 313 kronor förhandlade han till sig en ekonomisk kompensation som motsvarar kostnaden för kaminen. Efter ersättning från försäkringsbolaget och denna kompensation landar kostnaden för hela kalaset på 255 783 kronor istället för de 78 610 han trodde att kamin skulle kosta. 

– Jag vågade inte pröva saken i rätten. I värsta fall hade jag förlorat och suttit med kostnader på över en miljon kronor. Jag orkar heller inte psykiskt att fortsätta leva i ovisshet kring detta.

 – Låt säga att jag vinner i tingsrätten. Det finns ju inget som då säger att de inte överklagar till hovrätten och att tvisten fortsätter i flera år. Jag ville bara få slut på det, säger Johan.

Han känner sig inte nöjd med uppgörelsen, men menar på att han var tvungen att välja mellan att fortsätta slåss eller gå vidare med livet. 

Riskabelt för konsumenter att tvista mot företag

Det han däremot vill trycka på är hur sårbar man är som konsument när man köper lite dyrare produkter. Förenklade tvistemål sträcker sig bara upp till 25 000 kronor. Och att som privatperson slåss mot företag när det handlar om summor över 25 000 är förstås både läskigt och riskabelt.

Jag har känt mig utelämnad och närapå våldtagen av det juridiska systemet.

– I värsta fall riskerar du att gå i personlig konkurs om du förlorar. Jag önskar att det funnits ett bättre rättsskydd, och en mer rimlig ersättning från försäkringsbolagen. De täcker inte vad en jurist kostar idag, och med självrisk inkluderad blir det stora kostnader kvar för den som tvistar, säger Johan.

Han säger att han efter denna resa uppfattar de instanser som finns för privatpersoner som hamnar i tvist med företag som verkningslösa. Han tog exempelvis kontakt med Hallå Konsument och fick där beskedet att han hade rätt och borde slåss för sin sak, att han inte hade något att oroa sig över. Vidare fick han beslutet med sig hos Allmänna Reklamationsnämnden - men deras beslut är bara rekommendationer, inte tvingande.

– Jag har känt mig utelämnad och närapå våldtagen av det juridiska systemet. Väl i tingsrätten verkar det inte finnas något skyddsnät eller kontrollfunktion kring hur processen mot dig bedrivs, jag är obeskrivligt besviken över hur tingsrätten låtit ärendet eskalera, säger Johan.

Han planerar nu att slicka såren och försöka glömma situationen som varit. När ekonomin tillåter ska han försöka ta hjälp att få styr på kaminen.

– Vissa fel har jag ju nu fått åtgärdat genom en kompetent installatör, och genom att installera en rökgasfläkt bör jag kunna få upp röken i skorstenen så att det inte ryker in. Det kosmetiska får jag nog lära mig leva med, säger Johan.

Han säger att han efter denna resa uppfattar de instanser som finns för privatpersoner som hamnar i tvist med företag som verkningslösa.