Överklagade solcellsavslag med klimatmål och fick rätt

Trots att huset låg i ett kulturhistoriskt skyddat område och bygglovet avslagits fick Matti Olofsson i slutändan rätt till sina solcellspaneler.

Svarta solcellspaneler på rött tak gick inte för sig när Matti Olofsson i Stockholm ansökte om bygglov för sina solcellspaneler. Stadsbyggnadskontoret tyckte inte att panelerna passade eftersom de skulle sitta mot gatan och därmed förvanska områdets karaktär. Men Matti gav inte upp så lätt, han överklagade och lutade sig mot klimatmålen - och fick med sig kommunen.

– Vi motiverade vår överklagan med klimatmålet. I Stockholms stads vision för 2040 står det jättetydligt att vi måste främja solenergi. Klimatet måste stå över det kulturhistoriska, säger Matti till Dagens Nyheter.

Hans hus ligger i ett område klassat som trädgårdsstad och som därmed är kulturhistoriskt skyddat, vilket gjort det hela svårare. Men han tycker att det handlar om att städer måste kunna utvecklas. Nu hoppas han att beslutet kommer att påverka andra positivt.

– Det borde bli prejudicerande för hela Stockholm, säger Matti Olofsson.