Byggahus.se

Värmeväxlare

Apparat som åstadkommer utbyte av värmeenergi mellan medier som har olika temperatur. Vanligen sker värmeutbytet mellan två medieströmmar, men vid speciella tillämpningar förekommer värmeväxlare för flera medier. Värmeväxlare har många tillämpningar inom bland annat energi- och kylteknik.