Byggahus.se

Tomträtt

Form av nyttjanderätt till mark som tillhör stat, kommun eller stiftelse. Gäller i obegränsad tid och regleras i avtalsperioder där den första skall omfatta minst 60 år. Anses vara lös egendom.