Byggahus.se

Syll

Nedre delen av en träregelstomme som har till uppgift att sammanhålla, förankra och ta upp last från den övriga konstruktionen.